Print deze pagina

NWO-I Bestuursverslag en Jaarrekening 2020 online

In het bestuursverslag lees je dat 2020 in veel opzichten een bijzonder jaar was voor NWO-I met een aantal ontwikkelingen die bijzondere impact op de organisatie hadden: de vernieuwing van de nationale onderzoekvloot, ontwikkelingen gericht op de meerwaarde van het institutenportfolio, de uitwerking van een nieuwe governance van NWO-I en de coronapandemie.

Het was voor de NWO-instituten zeker ook een kansrijk jaar. Zij werkten krachtig verder aan hun positie en bouwden aan bestaande en nieuwe programma's en partnerschappen, teneinde  hun nationale rol en meerwaarde voor het kennisveld te vergroten.
Daarnaast werkte NWO-I verder aan meer diversiteit en inclusie, het nastreven van open science en het anders erkennen en waarderen van wetenschappers, om ook op die manier in te spelen op ontwikkelingen en vragen in de maatschappij waarop fundamenteel en toegepast onderzoek antwoorden kunnen helpen geven.

Je vindt het bestuursverslag hier.

Confidental Infomation