Print deze pagina

Verklaring van Amsterdam: voor een inclusieve werkplek

Vandaag ondertekende NWO de Verklaring van Amsterdam en committeert de organisatie zich aan een inclusieve bedrijfscultuur en integratie van LGBTI+ medewerkers. NWO wil met de concrete acties die hieruit volgen, zorgen dat iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf en uit teams kan halen.
De verklaring is opgericht door Workplace Pride, een stichting die zich al tien jaar inzet voor inclusieve bedrijfsculturen door middel van bewustwording, monitoring, onderzoek, opleiding en het bouwen aan netwerken.

Concrete acties

NWO is al enkele jaren lid van Workplace Pride en organiseert regelmatig evenementen voor medewerkers die in het teken van kennisuitwisseling en netwerken staan. Dit geldt niet alleen voor de subsidiegever NWO, maar ook de NWO-instituten. De ondertekening van de Verklaring van Amsterdam vond plaats tijdens de LGBTI+ conferentie Differ(ent) kinds of energy bij het NWO-instituut DIFFER. De ondertekening is een volgende stap om bakens te verzetten en patronen, structuren en processen te doorbreken. In de verklaring staan onder andere financiële afspraken, om per medewerker budget te blijven reserveren voor inclusie, maar ook afspraken over interne maatregelen en monitoring.

Lees de Verklaring van Amsterdam

Wereldwijde benchmark

Vooruitlopend op het ondertekenen van de verklaring heeft NWO afgelopen voorjaar al de benchmark ingevuld om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit van het LGBTI+-beleid van de organisatie. Het meetinstrument kent zijn toepassing ook in internationaal actieve werkgevers, hetgeen sterk aansluit bij het internationale karakter van de NWO-instituten.  De benchmark stelt praktische verbeteringen voor en geeft inzicht hoe de organisatie scoort ten opzichte van soortgelijke organisaties.
NWO ontwikkelt een diversiteit en inclusie implementatieplan op basis van het rapport dat volgde op de benchmark. Een van de verbeterpunten die daaruit volgde is het verstevigen en ondersteunen van structuren die bijdragen aan de vooruitgang op het gebied van LHBTI+ op de werkvloer. Daarnaast wordt onderzocht of de arbeidsvoorwaarden inclusief voor alle groepen medewerkers zijn.

Lees meer over diversiteit en inclusie bij NWO.
Lees meer over de Declaration of Amsterdam op de WorkplacePride website
Lees de artikelen in de rubriek  'NWO viert …'

Confidental Infomation