Print deze pagina

Vernieuwd personeelssysteem voor NWO-I

NWO-I voert binnenkort een nieuw personeelssysteem in: Youforce.
In dit systeem zullen de negen NWO-instituten en bureau NWO-I hun P&O-werkprocessen harmoniseren, wat zal leiden tot één ondersteunend personeelssysteem voor alle organisatieonderdelen.
Daarnaast vervangt Youforce de huidige applicatie NWO-I People en zullen de salarisstrook en de selfserviceprocessen voor werknemers beschikbaar gesteld worden via Youforce.

Helemaal nieuw is het systeem niet voor NWO-I. Meerdere organisatieonderdelen werken al met de voorloper van Youforce. Dit systeem is echter verouderd en niet-gebruiksvriendelijk. Daarnaast gebruiken sommige instituten ook weer andere, eigen systemen.

Het gezamenlijke personeelssysteem Youforce zal in de Cloud draaien en is gebruiksvriendelijker. Zo kunnen werknemers via de Youforce-portal zicht houden op de status van ingediende mutaties. Ook biedt het systeem veel meer (uitbreidings)mogelijkheden.  

NWO-I heeft de ambitie om het nieuwe personeelssysteem vanaf 1 juli 2022 binnen bureau NWO-I en de negen NWO-instituten in te voeren en in de loop van 2022 alle P&O-processen binnen NWO-I te harmoniseren. In de nieuwsbrief Inside NWO-I van juni volgt meer informatie over dit project.

Confidental Infomation