Print deze pagina

NWO-I Bestuursverslag en Jaarrekening 2021 online

In dit jaarverslag lees je hoe we vorig jaar werkten aan onze missie: hoogstaand wetenschappelijk onderzoek. We werkten aan  onze grote en krachtige radiotelescopen, instrumenten voor klimaatmetingen vanuit de ruimte en nieuwe energiebronnen van de toekomst . Er waren ook een aantal bestuurlijke veranderingen. De Permanente Commissie Nationale Instituten bracht een voorlopig advies uit aan de besturen van NWO en de KNAW over ontwikkelingen van groot wetenschappelijk belang waarop het institutenportfolio zou moeten inspelen.
In maart 2021 werden NWO-I en NWO getroffen door een hack. Dit had, tezamen met de voortdurende coronapandemie, een bijzondere impact op de organisatie.

Ondanks die impact bouwden de instituten verder aan internationale samenwerkingen en grote wetenschappelijke infrastructuur om daarmee hun (inter)nationale rol en meerwaarde voor het kennisveld te vergroten.

NWO-I werkte intussen hard aan diversiteit en inclusie, open science en het anders erkennen en waarderen van wetenschappers.

Het Bestuursverslag en de Jaarrekening 2021 vind je hier.

Confidental Infomation