Print deze pagina

Programma Ontwikkeling Bedrijfsvoering krijgt vaart

Met de vaststelling van de visie bedrijfsvoering* door het Stichtingsbestuur is in juni jl. een belangrijke stap gezet in het programma ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I.
Zoals in de Inside NWO-I van februari 2022 is beschreven, gaat het in het programma zowel om het versterken van kwaliteit als het vergroten van efficiency.
Met de groepsondernemingsraad NWO-I (GOR NWO-I), die over de visie positief heeft geadviseerd, zijn afspraken gemaakt over het verdere tijdschema en ook over een flankerend (ondersteunend) sociaal beleid. De kernpunten van het flankerend sociaal beleid zijn: geen gedwongen ontslagen, geen gedwongen wijziging van standplaats, instelling van een begeleidingscommissie, en vacatures eerst intern openstellen. Het flankerend sociaal beleid is vooral van belang voor de onderdelen van het programma die consequenties hebben voor bepaalde groepen medewerkers (Personeel & Organisatie en Financiën & Control).

* De visie bedrijfsvoering kun je onderaan deze pagina downloaden.

Visie uitgewerkt in plannen per organisatieonderdeel

De visie wordt uitgewerkt in negen concrete voorstellen die voor advies aan de GOR NWO-I worden voorgelegd. Inmiddels liggen er plannen voor vijf domeinen in de bedrijfsvoering bij de GOR NWO-I: Bestuursondersteuning & Strategie, Communicatie, Huisvesting & Facilitair, Arbo & Milieu, en Juridische Zaken & Privacy. De resterende vier plannen, voor ICT en Security, Financiën & Control, Inkoop, en Personeel & Organisatie volgen deze maand of in oktober. De plannen voor Financiën & Control, Inkoop en Personeel & Organisatie voorzien in de vorming van gezamenlijke service-eenheden voor de instituten. De besluitvorming over alle plannen moet dit jaar zijn afgerond. Tot slot wordt er ook een organisatieplan bureau NWO-I uitgewerkt, zodra alle overige adviezen aan de GOR NWO-I zijn voorgelegd. Daarin komen de gevolgen van alle verbetervoorstellen gezamenlijk bijeen.

Updates

In de Inside NWO-I van november/december 2022 zal meer informatie komen. De betrokken medewerkers zullen vanzelfsprekend ook tussentijds op de hoogte worden gehouden via hun eigen instituut. En waar het gaat om de vorming van gezamenlijke service-eenheden, ook via de programmaorganisatie vanuit bureau NWO-I.

Stuurgroep

Het programma ontwikkeling bedrijfsvoering wordt gecoördineerd door een stuurgroep, waarin zitting hebben: Marco de Baar (directeur DIFFER), Stan Bentvelsen (directeur Nikhef), Paula van Tijn (instituutsmanager AMOLF), Annemieke Beers (instituutsmanager SRON), Michiel van den Hout (hoofd Bestuursondersteuning & Strategie bureau NWO-I) en Jan van der Boon (voorzitter/ directeur bedrijfsvoering NWO-I).

Vragen

Voor vragen over het programma kun je terecht bij de directeur of instituutsmanager van je eigen instituut. Ook kun je contact opnemen met David van Walderveen, secretaris van de stuurgroep.

Confidental Infomation