Print deze pagina

Start bouw innovatief onderzoekschip RV Anna Weber-van Bosse

Op 16 december is bij NWO-instituut NIOZ op Texel het contract getekend voor de bouw van het nieuwe oceaangaande onderzoekschip de RV Anna Weber-van Bosse. Na een jarenlange periode van voorbereiding wordt er nu gestart met de bouw van een innovatief, duurzaam en onderscheidend schip, dat over ruim twee jaar de dan 35 jaar oude RV Pelagia vervangt. Het nieuwe schip wordt voorbereid op varen op methanol en het krijgt een ijsklasse, waardoor het mogelijk wordt om dichter bij de ijsrand onderzoek te doen, wat nodig is vanwege de snel smeltende ijskappen. Het vlaggenschip van de Nederlandse onderzoekvloot is vernoemd naar Anna Weber-van Bosse: de eerste Nederlandse vrouwelijke, zeegaande mariene bioloog.

Toekomstbestendig

"Vergeleken met de huidige RV Pelagia is de RV Anna Weber-van Bosse uitgerust met grotere laboratoria, meer accommodatie en innovatieve apparatuur,” zegt Han Dolman, directeur van het NIOZ.
"Aangezien we ons steeds meer realiseren dat de zee en oceaan van fundamenteel belang is voor de natuurlijke systemen op aarde - systemen die ons voedsel, energie en grondstoffen geven en die ons klimaat reguleren, is het belangrijk om trends en mogelijke kantelpunten in mariene processen beter te begrijpen. Die kennis vormt de basis voor oplossingen voor een duurzamer gebruik van oceaan en voor klimaat adaptatie en mitigatie. Dit kan niet zonder modern onderzoekschip".

De technische specificaties van de RV Anna Weber-van Bosse.

Nationaal marien onderzoek

De RV Anna Weber-van Bosse is het grootste van drie onderzoekschepen die vernieuwd worden. De onderzoekvloot wordt beheerd door de afdeling National Marine Facilities (NMF) van het NIOZ, onderdeel van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Marcel Levi, bestuursvoorzitter van NWO, over het toekomstige schip: "Met de komst van de oceaangaande RV Anna Weber-van Bosse is het Nederlandse hoogwaardige mariene onderzoek voor de komende decennia verzekerd van een modern en duurzaam onderzoeksschip. Het schip, de bemanning en de faciliterende organisaties NIOZ en NMF tezamen bieden de gehele Nederlandse mariene wetenschap de beschikking over essentiële faciliteiten voor het onderzoek in de oceanen".

NWO is onlangs akkoord gegaan met de definitieve gunning van dit project aan de Spaanse scheepswerf Astilleros Armon, nadat zij bij de verplichte Europese aanbesteding het beste uit de bus kwamen op prijs, technische aanbieding, duurzaamheid, plan van aanpak, projectorganisatie en innovatie.
Astilleros Armon is de partij die het meest aansluit bij het 'Programma van Eisen', dat een uitgebreide inventarisatie van de wetenschappelijke en technische functionele wensen van alle denkbare Nederlandse stakeholders, inclusief de bemanning van RV Pelagia en NMF bevat.

Veel ervaring met onderzoekschepen

Voor Astilleros Armon is het zeker niet het eerste onderzoekschip dat zij bouwen. Zo heeft deze scheepswerf recent nog de RV Tom Crean opgeleverd aan het Ierse Marine Institute. CEO-eigenaar van de scheepswerf, Laudelino Alperi Baragano: “Het Ierse schip is het tiende onderzoekschip dat Astilleros Armon de afgelopen tien jaar heeft opgeleverd. Momenteel bouwen wij ook onderzoekschepen voor Nieuw-Zeeland, IJsland en voor Spanje een schip voor Antarctisch poolonderzoek. Al deze schepen samen versterken de positie van Astilleros Armon als wereldleider in het ontwerpen en bouwen van onderzoekschepen.”

Vernoeming naar vrouwelijke, zeegaande bioloog

Het vlaggenschip van de Nederlandse onderzoekvloot wordt vernoemd naar Anna Weber-van Bosse: de eerste Nederlandse vrouwelijke, zeegaande mariene bioloog. Zij heeft begin vorige eeuw wezenlijk bijgedragen aan de ontwikkeling van Nederlandse mariene wetenschappen, getuige haar vele publicaties, enorme algencollectie en een eredoctoraat aan de Universiteit van Utrecht. Zo deed ze onder andere verslag van haar onderzoek naar kalkwieren en algen aan boord van de Siboga-expeditie naar Nederlands-Indië (1899-1900).
Lees meer in haar biografie.

Bron: NIOZ

Confidental Infomation