Print deze pagina

Informatiepagina's over kennisveiligheid binnen NWO-I online

Wat is kennisveiligheid?

Kennisveiligheid is een van de belangrijke thema's binnen NWO-I. Bij kennisveiligheid gaat het in de eerste plaats om ongewenste overdracht van gevoelige kennis en technologie. Overdracht is ongewenst als deze de nationale veiligheid of concurrentiekracht van ons land (onnodig ongewenst of te ernstig) aantast. Daarnaast gaat het bij kennisveiligheid om heimelijke beïnvloeding van onderwijs en onderzoek door andere staten. Deze inmenging brengt de academische vrijheid en de sociale veiligheid bij onderzoekinstellingen in gevaar.

Kennisveiligheid bij NWO-I

NWO-I wil dat het onderzoek bij NWO-I op een veilige manier en ook in een veilige omgeving plaatsvindt. Op een veilige manier betekent niet alleen dat bij het doen van het onderzoek zorg wordt gedragen voor kennisveiligheid en de academische kernwaarden van integriteit en onafhankelijkheid gerespecteerd worden, maar ook dat de onderzoeksresultaten, waar mogelijk, kunnen worden gedeeld in het kader van Open Science. In een veilige omgeving betekent dat de onderzoekers en medewerkers zich vrij en gerespecteerd voelen om optimaal bij te dragen aan het onderzoek.

Nieuw op de website

Vanaf deze week is daarom een aparte plek ingeruimd op de website over dit thema.
PKI (Privacy, Kennisveiligheid en Informatiebeveiliging) - NWO-I
Hier kun je niet alleen achtergrondinformatie vinden, maar ook wat je moet doen als je melding van een incident wilt maken of vragen hebt over dit thema. De komende tijd worden de pagina's verder geoptimaliseerd en aangevuld.

Confidental Infomation