Print deze pagina

NWO kijkt terug op succesvol Pride event

Op maandag 8 mei vond bij SRON in Leiden een Pride meeting plaats voor alle NWO- en NWO-I-medewerkers. Maar liefst 40 mensen bezochten het LHBTI+* event, dat werd voorgezeten door Annemieke Beers (instituutsmanager SRON) en Léon Ouwerkerk (hoofd P&O CWI en organisator). Vier sterke sprekers vulden het programma: Ilse Aben (SRON), Tana Joseph (NAIEC en UvA), Russell Shipman (SRON) en Marjolein Verkouter (JIVE). Ieder van hen vertelde over hun eigen expertise binnen de astronomie, en ook deelden ze persoonlijke verhalen. Het was ontroerend om te horen hoe sommigen van hen hebben geworsteld met hun identiteit, ook in relatie tot hun familie.
* LHBTI+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen.

IDAHOT: de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie

Het doel van de middag was om LHBTI+ rolmodellen te laten spreken en van hen te leren. En daarmee bewustwording te creëren over LHBTI+ in het algemeen en steun te geven aan NWO-collega’s uit de LHBTI+ doelgroep, van elkaar te leren, verbinding met elkaar te zoeken en te netwerken. Dit event was bewust begin mei gepland, omdat op woensdag 17 mei de IDAHOT-dag plaatsvindt: de Internationale Dag tegen Homofobie, Bifobie en Transfobie (IDAHOT).

We moeten ons realiseren dat veel dingen ten goede zijn veranderd voor de LHBTI+ gemeenschap in vele delen van de wereld. Maar dat er nog altijd een keerzijde is. Je zult vast gehoord hebben over de onderdrukking van de LHBTI+ populatie in Rusland en Oeganda, en over de recente agressie tegen de homo gemeenschap, in het bijzonder de 'drag performers' in de Verenigde Staten. Maar ook dichtbij huis, hier in Nederland, is er nog steeds agressie en onbegrip tegen de LHBTI+ gemeenschap. Denk aan agressie op straat tegen homo's, maar ook misverstanden over biseksuele personen en transgender mensen die gediscrimineerd worden. Op dit moment zakt Nederland in de rangschikking van landen op het gebied van LHBTI+ rechten, zoals het niet kunnen garanderen van rechten voor interseksuele mensen.

En ook op de werkvloer bij NWO, al is het maar subtiel, moeten we bewust blijven als gaat om vooroordelen en discriminatie. En dat geldt zeker niet alleen voor de LHBTI+ gemeenschap, maar ook voor collega's met een beperking, een andere culturele achtergrond en natuurlijk vrouwen. Het is belangrijk dat we blijven vechten voor gelijke rechten kansen voor iedereen. Het was daarom goed dat we deze bijeenkomst bij SRON organiseerden, met een heel diverse groep mensen uit de LHBTI+ gemeenschap, zowel van binnen als buiten NWO. En wat daarbij heel belangrijk is: deelname en steun van de vele 'straight allies' (hetero bondgenoten).

Confidental Infomation