Print deze pagina

Cao-onderhandelingen officieel gestart

Op 31 mei startten partijen de cao-onderhandelingen over een nieuwe cao voor de onderzoeksinstellingen. Partijen zijn de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), waar NWO, NWO-I en de KB lid van zijn en de werknemersorganisaties AOb, CNV en FNV.

De cao-onderhandelingen begonnen zoals gebruikelijk met het uitwisselen van de Nota's van Inzet.

Naast looptijd en loon zijn de gezamenlijke thema's waarover constructief is gesproken, duurzame inzetbaarheid, uitbreidingsmogelijkheden in AVOM en diversiteit & inclusie. Onder diversiteit en inclusie worden onder andere de mogelijkheden voor het ruilen van enkele feestdagen en het loskoppelen van religie aan verlof, mantelzorgverlof en gendertransitieverlof verkend.

Op 28 juni worden de onderhandelingen vervolgd.

Confidental Infomation