Print deze pagina

Tweede vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit bij NWO-I

NWO-I-medewerkers kunnen terecht bij Freya Senf en Thom Palstra

Freya Senf is per 1 juni 2023 aangesteld als vertrouwenspersoon Wetenschappelijke Integriteit (WI) bij NWO-I. Zij vervangt Tanja Kulkens die in 2022 directeur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen werd. Kulkens kon haar nieuwe functie niet verenigen met de positie van vertrouwenspersoon WI. Met de komst van Senf zijn er nu dus weer twee vertrouwenspersonen bij wie NWO-I-medewerkers met vragen over WI terecht kunnen. Thom Palstra is sinds 2021 vertrouwenspersoon WI.

Freya Senf is gepromoveerd in de moleculaire biologie. Sinds een jaar is ze directeur bedrijfsvoering van de Environmental Sciences Group bij Wageningen University (WUR). Senf werkte ervoor ook in functies gelieerd aan wetenschap: als programmamanager bij STW (nu NWO TTW) en managing director van het Instituut voor Moleculen en Materialen van de Radboud Universiteit. Tot haar overstap naar WUR was ze Instituutsmanager van DIFFER.

Contact

Beide vertrouwenspersonen WI willen laagdrempelig toegankelijk zijn voor medewerkers van NWO-I met vragen of dilemma's over WI die ze niet met directe collega's (kunnen) bespreken. De vertrouwenspersonen kunnen luisteren, adviseren en zo nodig begeleiden. Bij zorgen, vragen of vermeende schendingen van wetenschappelijke integriteit zijn ze bereikbaar via vertrouwenspersoonWInwo-i@nwo-i.nl.
De vertrouwenspersonen garanderen volledige vertrouwelijkheid. Vervolgacties vinden alleen plaats als de medewerker die bij hen aanklopt daarvoor toestemming verleent.
Kijk voor meer informatie ook op de NWO-I-website.

Thom Palstra en Freya Senf: "Neem het als je eigen verantwoordelijkheid om actief met WI om te gaan, maar weet ons te vinden als je er niet uitkomt!"

Bekijk het filmpje over wetenschappelijke integriteit

Soms word je als onderzoeker ineens geconfronteerd met een vraag die misschien wel een schending van wetenschappelijke integriteit is. Wat doe je dan?
In dit filmpje op de NWO-I-website laten twee wetenschappers, Joost Frenken en Roland Bliem, zien hoe zo'n dilemma voor je opduikt, als je dat niet verwacht …
In het tweede deel van het filmpje stelt Thom Palstra zich voor.

Confidental Infomation