Print deze pagina

Update besturing en doorontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I

Het is alweer een tijd geleden dat NWO-I berichtte over de ontwikkeling bedrijfsvoering van NWO-I. In de tussentijd is er door het vertrek van de directeur NWO-I a.i./bedrijfsvoering ook een andere situatie ontstaan in de besturing van NWO-I. In deze Inside NWO-I daarom een update over beide.

Vertrek Jan van der Boon

Afgelopen juli heeft Jan van der Boon, directeur NWO-I a.i./bedrijfsvoering NWO-I, de keuze gemaakt om afscheid te nemen van NWO-I. Bijna drie jaar heeft hij zich met veel plezier voor NWO-I ingezet, waarin goede stappen zijn gezet in de ontwikkeling van de NWO-I-brede bedrijfsvoering en versterking van bureau NWO-I ten dienste van de instituten. NWO-I is Van der Boon dan ook zeer erkentelijk voor zijn tomeloze inzet en het op een hoger plan brengen van de organisatie.

Tijdelijke nieuwe vorm van besturing

Het vertrek van Van der Boon heeft ertoe geleid dat het Stichtingsbestuur NWO-I, het MT bureau NWO-I, de Instituutsdirecteuren en Instituutsmanagers om de tafel zijn gaan zitten om de toekomstige besturing van NWO-I te bespreken. Gezamenlijk is besloten om voorlopig geen interim-directeur aan te trekken om de posities van directeur NWO-I en/of directeur bedrijfsvoering NWO-I in te vullen. De verantwoordelijkheden en taken uit die functies zullen onderling verdeeld worden: bij de hoofden op het bureau, bij de instituutsmanagers en bij het Stichtingsbestuur. En er worden nieuwe vergadervormen ingericht om instituten, bureau en Stichtingsbestuur dichter bij elkaar te brengen. Daarnaast wordt voor elk domein in de bedrijfsvoering NWO-I-breed een verantwoordelijke aangewezen. Dit model zal in ieder geval tot april 2024 effectief zijn.

Kijken naar de toekomst

NWO-I-breed is besloten om de hierboven beschreven werkwijze de komende maanden uit te proberen en waar nodig bij te sturen. Mocht het model bevallen, dan kan dit omgezet worden naar nieuwe statuten en reglementen. De medezeggenschap zal daarin uiteraard nauw betrokken worden. In de komende maanden wordt ook besloten hoe de ontwikkeling bedrijfsvoering NWO-I zal worden voortgezet.

 

Confidental Infomation