Print deze pagina

Kenniscoalitie: bewaak positie Nederland als kennisland

"We willen de winnaars van deze verkiezingen feliciteren met de verkiezingsuitslag. Wij rekenen erop dat de partijen, die nu gaan werken aan een nieuwe regeringscoalitie, het belang van Nederland als kennisland zullen inzien", aldus Marcel Levi als voorzitter van de Kenniscoalitie, het samenwerkingsverband tussen ondernemers en wetenschappers, als reactie op de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen.

Kennis en talent zijn cruciaal voor het oplossen van complexe maatschappelijke uitdagingen waar Nederland voor staat en dragen bij aan het versterken van de economie. Kennis en talent zijn dé grondstoffen voor een toekomstbestendig Nederland en bedrijvigheid in een groot aantal regio's in ons land. Door duurzaam te blijven investeren in onderzoek en innovatie én aantrekkelijk te blijven voor internationale studenten en medewerkers kunnen we als Nederland een wereldwijde leider blijven op het gebied van kennis en innovatie.

Een sterke kennisbasis maakt Nederland aantrekkelijk voor R&D-investeringen door (buitenlandse) bedrijven en zorgt voor het behoud van onze positie als magneet en broedplaats voor (internationaal) talent en nieuwe bedrijvigheid. "Landen om ons heen, zoals Duitsland en Spanje, erkennen het belang van een gezonde kenniseconomie. Denemarken heeft door de grote schade aan de economie de maatregelen om het aantal internationale studenten te beperken alweer teruggedraaid. Als de investeringen in Nederland op het gebied van kennis en innovatie onder druk komen te staan en we ons terugtrekken achter de dijken, raken we als Nederland achterop."

Nu bezuinigen op kennis en het hardhandig beperken van de instroom van internationale studenten heeft grote gevolgen voor Nederland als kennisland. Daarom roept de Kenniscoalitie op om de investeringen in onderzoek en wetenschap structureel te maken om onze stevige basis in onderzoek en innovatie én talent te behouden.
"Als Kenniscoalitie pleiten wij er namens het bedrijfsleven en de kennisinstellingen voor om te blijven streven om tenminste drie procent van het BBP te besteden aan onderzoek en innovatie", aldus Levi. "In aanloop naar de verkiezingen hebben we verschillende plannen gezien die de investeringen in kennis en innovatie onder druk zetten, terwijl die juist zo belangrijk zijn." Structurele investeringen in onderzoek en wetenschap betalen zich ruim terug, tonen onderzoeken en rapporten keer op keer aan, zoals het adviesrapport 'Waarde van Wetenschap' van de KNAW en de analyse van Rabo Research.

Over de Kenniscoalitie

De Kenniscoalitie is een samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers en bestaat uit Universiteiten van Nederland (UNL), Vereniging Hogescholen (VH), de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), KNAW, NWO, ZonMw, VNO-NCW, MKB Nederland en de instituten voor toegepast onderzoek (TO2-federatie).
De Kenniscoalitie streeft gezamenlijk naar optimale omstandigheden om onderzoek en innovatie in Nederland te laten bloeien en fungeert als gesprekspartner voor de overheid.

Bron: NWO
Bezoek de NWO-website voor meer informatie. 

Confidental Infomation