Print deze pagina

Sandra de Keijzer nieuwe vertrouwenspersoon Klokkenluidersregeling

Sandra de Keijzer, hoofd Chemie en Natuurkunde bij ENW (NWO-D), is op 13 december 2023 benoemd als vertrouwenspersoon binnen de Klokkenluidersregeling. Zij volgt Tanja Kulkens op, die vorig jaar directeur ENW is geworden.

Klokkenluidersregeling

NWO-I gaat er vanuit dat binnen de organisatie op een verantwoorde en eerlijke manier wordt gewerkt. Integriteit in doen en laten is een essentiële voorwaarde voor NWO om haar wettelijke taakstelling te kunnen uitvoeren. Integriteit begint bij integer gedrag van alle medewerkers. Als er iets toch niet goed verloopt, vindt NWO het belangrijk dat dit wordt gesignaleerd. Daarom is er een Klokkenluidersregeling.

Het doel van de regeling is dat iedere NWO-werknemer op een veilige en effectieve manier onbelemmerd een (vermoeden van een) misstand kan melden zonder dat dit consequenties heeft voor zijn rechtspositie. Voorbeelden van misstanden zijn bijvoorbeeld (dreigend) strafbare feiten of een (dreigend) gevaar voor de volksgezondheid, de veiligheid of het milieu.

Contact met de vertrouwenspersoon

Als je een misstand vermoedt, kun je dat melden bij je leidinggevende. Je kunt ook terecht bij de vertrouwenspersoon. Voor NWO-I is dat nu Sandra de Keijzer. Telefoon: 030 600 12 56.

Na een melding bij de vertrouwenspersoon informeert de vertrouwenspersoon het Stichtingsbestuur. Hierop volgt een onderzoek waarvan je binnen zes weken bericht krijgt.

Meer informatie over de Klokkenluidersregeling

De Klokkenluidersregeling is onderdeel van de Uitvoeringsregelingen (UVR), regeling 14. De uitvoeringsregelingen zijn aanvullend aan de cao opgesteld samen met de centrale medezeggenschap. De huidige uitvoeringsregelingen gelden sinds 1 maart 2023. Meer informatie én de volledige tekst van de UVR vind je als download op de website van NWO-I.

Confidental Infomation