Print deze pagina

Peter Spijker aangesteld als hoofd Bestuursondersteuning & Strategie NWO-I

Dr. ir. Peter Spijker is 1 december 2023 aangesteld als hoofd Bestuursondersteuning en Strategie (B&S) bij NWO-I. Hij vervulde deze rol het afgelopen jaar ad interim.

Peter promoveerde in 2009 in de computationele natuurkunde en deed tot 2016 als postdoc onderzoek bij EPFL (Zwitserland) en Aalto (Finland). Daarna ging hij aan de slag bij NWO, in verschillende rollen bij zowel de domeinorganisatie als bij NWO-I.

Strategisch beleid

Als hoofd B&S geeft Peter leiding aan een team van strategisch beleidsadviseurs, die het bestuur en de instituten adviseren en ondersteunen bij een groot aantal onderwerpen. Denk aan open science, kennisveiligheid, diversiteit & inclusie en erkennen & waarderen. Het team adviseert ook over bestuurlijke en politieke aangelegenheden, zowel nationaal als internationaal, waaronder op het gebied van wetenschappelijke infrastructuur.

"De wetenschap zelf is altijd op zoek naar de nieuwste kennis, maar ook de manier waarop onderzoek wordt gedaan, verandert continu", vertelt Peter. "Het is uitdagend om mede sturing aan die ontwikkelingen te kunnen geven en te zien dat onze instituten ook in de veranderende wereld toponderzoek kunnen blijven doen."

"Peter kent de instituten door en door"

Marcel Levi (voorzitter Stichtingsbestuur NWO-I) is uiterst ingenomen met de benoeming van Peter Spijker. "Ik denk dat we met de benoeming van Peter een uitstekende invulling hebben gegeven aan deze belangrijke functie. Peter kent de instituten door en door van verschillende kanten. Hij is bij uitstek geschikt het team te leiden, dat onze instituten helpt hen optimaal te positioneren en te ondersteunen bij verschillende instituutoverstijgende activiteiten. Ik wens hem heel veel succes bij deze nieuwe rol en zie uit naar het voortzetten van de prettige samenwerking."

Confidental Infomation