Print deze pagina

Nieuw in de cao: medewerkers mogen feestdagen ruilen

Door een aanvullende regeling in de cao is het in 2024 voor het eerst mogelijk om de christelijke feestdagen Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag te ruilen met een andere dag.

Bij de NWO-instituten en bureau NWO-I werken collega's met zeer uiteenlopende culturele en religieuze achtergronden samen. We vinden het belangrijk die verschillen te herkennen, te respecteren en de ruimte te geven.

Daarom sluiten NWO en NWO-I nu aan bij de trend om te faciliteren dat cultureel belangrijke feestdagen worden geruild. Wie dat wil, mag een of meer van de standaard vrije dagen op Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en Tweede Pinksterdag inwisselen voor een andere erkende feest,- gedenk- of levensbeschouwelijke en identiteitsgebonden dag, mits de bedrijfsvoering dit toelaat.

Het is natuurlijk wel belangrijk om de feestdagenruil goed te regelen. Bespreek je wens daarom tijdig met je leidinggevende en regel de ruil binnen je eigen instituut of bij het bureau met P&O.

Confidental Infomation