Print deze pagina

Onderhandelingsresultaat cao onderzoekinstellingen 2024 - 2025

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV en AOb hebben op 27 juni 2024 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao onderzoekinstellingen. Hieronder de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt.

  • De cao loopt van 1 juli 2024 tot en met 30 september 2025.
  • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 september 2024 met 3,7 procent structureel verhoogd. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 juli 2024 in dienst is een eenmalige uitkering van € 150 bruto, waarbij deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is in de periode 1 juli 2024 tot en met 31 augustus 2024.
  • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 januari 2025 structureel met 2,9 procent verhoogd.
  • Ook medewerkers in de schalen boven schaal 10 krijgen een vergoeding voor bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten. Zij krijgen ook recht op de vergoeding zoals die nu geldt in de tabel in artikel 3.7 lid 3 van de cao.
  • Voor de looptijd van deze cao is de afspraak gemaakt dat de werknemer die in september (maand van de vakbond) lid wordt van een van de bij de cao-OI betrokken werknemersorganisaties € 100,00 van de eerste jaarlijkse contributie door de werkgever vergoed krijgt.
  • Partijen willen alle werknemers één keer per vijf jaar een financieel adviesgesprek aanbieden bij door partijen nader te bepalen aanbieders, zodat werknemers die daar behoefte aan hebben geadviseerd worden bij het maken van financiële keuzes in verschillende fases van hun leven.
  • Partijen voeren een onderzoek uit naar werkdruk waarbij het thema onbereikbaarheid buiten werktijden wordt meegenomen.

De werknemersorganisaties gaan het onderhandelingsresultaat voorleggen aan hun leden en laten uiterlijk 19 juli weten of dit onderhandelingsresultaat een definitief cao-akkoord is.
Werkgevers leggen het onderhandelingsresultaat voor goedkeuring voor aan hun besturen.

 

Confidental Infomation