Print deze pagina

Marcel Levi nieuwe voorzitter NWO

Prof. dr. Marcel Levi wordt per 1 april 2021 voorzitter van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO.) Hij volgt in die functie Stan Gielen op, die met pensioen gaat. Levi is nu nog CEO van University College London Hospitals (UCLH) en hoogleraar en klinisch decaan van University College London. Minister van Engelshoven (van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) heeft de nieuwe voorzitter formeel benoemd. Marcel Levi treedt op 1 april 2021 ook toe tot het Stichtingsbestuur NWO-I.

Levi geeft sinds 2016 leiding aan zeven academische ziekenhuizen in Londen. Naast zijn werk als bestuurder springt hij met regelmaat bij als internist op de Spoedeisende Hulp, houdt hij wekelijks spreekuur op de polikliniek en is hij nog steeds wetenschappelijk actief. Regelmatig op de werkvloer verschijnen, deed hij ook in zijn jaren als bestuursvoorzitter van het Academisch Medisch Centrum (AMC), waar hij werkte voordat hij naar Engeland vertrok. Hij heeft uitgebreide nationale en internationale ervaring met de organisatie en financiering van wetenschappelijk onderzoek.

Talent

"Voor de komende jaren zie ik mogelijkheden de link tussen fundamenteel, experimenteel en toegepast onderzoek verder te versterken om te proberen de route van nieuwe basale vindingen naar maatschappelijke toepasbare innovaties te versnellen," motiveert Levi zijn overstap. Ook benadrukt hij de goede kansen om Nederland aantrekkelijk te laten zijn voor Nederlands talent dat nu in het buitenland werkt en voor buitenlands talent. Verder wil Levi graag zichtbaar zijn als een van de ambassadeurs van het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en aan een breed publiek proberen duidelijk te maken hoezeer het Nederlandse onderzoek relevant is voor de maatschappij.  

Loopbaan

Marcel Levi studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, werd arts en promoveerde. Hij hield altijd een band met de universiteit en werd later zelf hoogleraar Interne Geneeskunde. Hij bekleedde diverse functies bij het AMC, voordat hij daar in 2010 bestuursvoorzitter werd. Op dit moment heeft hij verschillende nevenfuncties in de wetenschappelijke hoek, onder andere als voorzitter van de internationale wetenschappelijke adviesraad van de Nederlandse Hartstichting en het Aidsfonds. Hij is tevens lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Kankerinstituut en van het Centre for Human Drug Research. Ook is hij al betrokken bij NWO en actief in de beoordelingscommissie van de Stevinpremie en voorzitter van de cardiovasculaire IMDI (Innovative Medical Devices Initiative) commissie.

 Minister van Engelshoven

De raad van toezicht van NWO heeft na positief advies van de Benoemingsadviescommissie met brede vertegenwoordiging uit het wetenschappelijke veld Marcel Levi voor de benoeming voorgedragen bij minister van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De raad van toezicht is overtuigd dat Levi op basis van het belangrijke werk van Gielen de betekenis van NWO voor de wetenschap in Nederland zal uitbouwen en de positie van de (jonge) wetenschapper zal verstevigen. De VSNU en KNAW worden bij een voornemen tot benoeming geraadpleegd en hebben eveneens positief gereageerd. 

Confidental Infomation