Print deze pagina

Statuten en huishoudelijk reglement gewijzigd: nieuwe stap voor NWO-I

Om NWO-I effectiever en slagvaardiger te maken, besloot de raad van bestuur NWO (RvB) eind 2019 om de aansturing van NWO-I te veranderen. Na instemming van de COR NWO is in 2020 een nieuw besturingsmodel uitgewerkt en geformaliseerd in nieuwe statuten en een hernieuwd huishoudelijk reglement. Deze zijn per 1 oktober dit jaar van kracht. Op dezelfde datum ging Miriam Luizink als nieuwe directeur NWO-I van start. Zij zal samen met Jan van der Boon, die op 1 september begon als directeur Bedrijfsvoering NWO-I, de ontwikkeling van NWO-I tot een slagvaardige en sterke institutenorganisatie ter hand nemen.

Eind 2019 besloot de RvB in nauwe samenspraak met de directeuren van de NWO-instituten om de aansturing van NWO-I te wijzigen. De organisatie miste effectiviteit en slagvaardigheid, onder meer omdat er geen hiërarchische relatie is tussen het bureau NWO-I en de instituten. Dit vertraagde de voorbereiding en uitvoering van besluiten door het Stichtingsbestuur.
Anderzijds ontbrak in het oude model een duidelijke vertegenwoordiger van de organisatie die als boegbeeld namens NWO-I naar buiten toe kon optreden.
Om die reden is er nu één eindverantwoordelijke directeur voor heel NWO-I (directeur NWO-I) aangesteld, Miriam Luizink. Zij is formeel de leidinggevende van de instituutsdirecteuren met wie ze de strategische agenda van de organisatie verder ontwikkelt. Daarnaast is ze de ambassadeur van de NWO-I-organisatie. Ze sluit standaard aan bij de vergaderingen van de raad van bestuur van NWO en zorgt met hen voor een goede positionering van de instituten in het nationale onderzoeklandschap. Ook adviseert zij het bestuur over het institutenportfolio en de missies van de individuele instituten.

Naast Miriam is Jan van der Boon aangesteld als directeur Bedrijfsvoering NWO-I. Hij richt zich op de interne organisatie waar hij in nauw overleg met de instituutsmanagers de bedrijfsvoering zal versterken en verder professionaliseren, inclusief die van bureau NWO-I en passend bij een organisatie met bijna 2.000 medewerkers.

Meer weten?

Op de NWO-I website vind je de statuten en het huishoudelijk reglement van NWO-I. En als je meer wilt weten over de doorontwikkeling van NWO-I kun je onderstaande achtergrondartikelen lezen:

 

 

Confidental Infomation