Print deze pagina

NWO-I Jaarverslag 2023 online

Het jaar 2023 was wederom een piekjaar voor de NWO-instituten.
De brede instituutsevaluaties door onafhankelijke commissies die in 2023 plaats vonden bevestigden dat onze instituten tot de absolute wereldtop behoren en een grote mate van wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie hebben.

Op het gebied van onderzoeksinfrastructuur is in 2023 voortgebouwd op het succes van het jaar daarvoor.
Zo is de organisatie rondom de Einstein Telescope verder gegroeid en geprofessionaliseerd, wat ook blijkt uit de ondertekening van de intentie om de Einstein Telescope naar de EMR-regio te halen door de ministers van Nederland, België, Vlaanderen, Wallonië en Noordrijn-Westfalen. Bij ASTRON is de organisatie van 's werelds grootste radiotelescoop LOFAR verder verstevigd doordat de Europese Commissie LOFAR als European Research Infrastructure Consortium (ERIC) heeft erkend.
Ook de bouw van de onderzoeksvloot voor NIOZ vordert volgens schema, waarbij begin 2024 het middelgrote schip, de Wim Wolff, werd gedoopt en een aanvang werd gemaakt met de bouw van het grootste onderzoeksschip.

We gaan dan al bijna voorbij aan de schat aan wetenschappelijke successen die onze instituten hebben geboekt, waarvan het grootste deel zijn weerslag vond in ruim tweeduizend publicaties, bijdragen aan software, algoritmes, talrijke universitaire promoties, dataverzamelingen en patenten.

De ontwikkeling van het wetenschapsbeleid heeft ook niet stilgestaan in 2023. Met name rondom kennisveiligheid is er veel in beweging, mede door de geopolitieke spanningen in de wereld. Maar ook de verhoogde aandacht voor diversiteit en inclusie en het verder ontwikkelen van een gezonde onderzoekscultuur staan volop op de agenda.

Het Jaarverslag 2023 is hier te vinden.

Confidental Infomation