Print deze pagina

Medezeggenschap adviseert over functiehuis en inrichting directie directeur NWO-I

Voor de COR stonden afgelopen bijeenkomst twee onderwerpen hoog op de agenda. Ten eerste speelde de vraag of aanpassingen binnen het functiehuis moeten worden voorgelegd aan de COR. Een externe deskundige oordeelde deels van wel. Daarnaast adviseert de COR aan de bestuurder of de NWO-instituten gebaat zijn bij één eindverantwoordelijke directeur NWO-I.

Lees meer in de nieuwsbrief Inside NWO-I van oktober 2019

Confidental Infomation