Print deze pagina

Nieuwe stappen in Erkennen en Waarderen: publicatie landelijke routekaart en start implementatie NWO-I-visiedocument

De Nederlandse kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers zetten een nieuwe stap in het programma Erkennen & Waarderen met de publicatie van een routekaart met concrete plannen voor de komende tijd.
Binnen NWO-I gaan we binnenkort aan de slag met het implementeren van ons eigen visiedocument 'Talent erkennen en waarderen in de academische wereld van nu - NWO-I in een veranderende academische wereld'. Onze focus ligt op vijf speerpunten:  nationale rol, leiderschap, onderzoek, impact en onderwijs.

Ruimte voor ieders talent

In 2019 zijn de Nederlandse kennisinstellingen en wetenschapsfinanciers gestart met een bredere erkenning van wetenschappelijk werk en presenteerden zij het position paper 'Ruimte voor ieders talent'. Sindsdien werken de organisaties samen in het landelijk programma Erkennen en Waarderen om uitvoering te geven aan de voorstellen. De bredere vorm van erkennen en waarderen van andere kwaliteiten van onderzoekers en ondersteunend personeel, zoals het geven van onderwijs, het hebben van impact, leiderschap en (voor UMC's) patiëntenzorg, past beter bij de hedendaagse onderzoeker en sluit beter aan bij de behoeften van de maatschappij. Er zijn tal van experimenten gestart om erkennen en waarderen in de praktijk te brengen.

Aanpak NWO-I

Ook binnen NWO-I is het programma Erkennen & Waarderen opgepakt. Er is een commissie samengesteld die bestaat uit een diagonale dwarsdoorsnede van NWO-I: vanuit elke functiegroep en elk organisatieonderdeel is er een vertegenwoordiger. In gesprekken met hun achterban is een visie opgesteld en vastgelegd in het document Talent erkennen en waarderen in de academische wereld van nu - NWO-I in een veranderende academische wereld. De daar geformuleerde ideeën zijn direct gekoppeld aan acties. Deze richten zich op de manier waarop wij vorm en inhoud geven aan onze nationale rol, leiderschap, onderzoek, impact en onderwijs.

Met een deels vernieuwd team gaan we aan de slag met het concreet maken van de gedachten achter Erkennen & Waarderen. Stap voor stap wordt dat zichtbaar in communicatie, in delen van het personeelsbeleid en in de dagelijkse werkpraktijk.

Routekaart versus NWO-I-visiedocument

De landelijke routekaart schetst in grote lijnen hoe de Nederlandse kennisinstellingen aan de slag gaan met Erkennen & Waarderen. Iedere organisatie maakt een concrete vertaling hiervan voor de eigen situatie. Dat geldt ook voor NWO-I: wij kijken naar wat past bij onze unieke positie en kiezen op basis daarvan onze eigen plan van aanpak. Hierin werken de instituten nauw samen.  

Landelijke samenwerking

Natuurlijk nemen we vanuit NWO-I actief deel aan de activiteiten van het landelijke platform en in kleinere netwerken. Daar leren we van elkaar en delen we interessante ideeën. Samen zijn we slimmer en houden we aansluiting bij elkaars perspectief. Dat geldt ook voor de manier waarop de wetenschapsfinanciers het gedachtengoed van E&W vertalen naar bijvoorbeeld de beoordeling van een subsidievoorstel.

We houden je op de hoogte.

Confidental Infomation