NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/1999/06/14/wandelende-wervels-in-supergeleiders-voor-het-eerst-te-zien/

Geprint op :
9 december 2018
20:38:31

Alles201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

FOM levert tweeduizendste doctor af

1999/3

Na 250 promoties in amper drie jaar, heeft gisteren, dinsdag 23 maart, de tweeduizendste promotie van een FOM-onderzoeker plaatsgevonden. Onderzoeker in kwestie is drs.ir. Bennie Mols, natuurkundig ingenieur en doctorandus in de wijsbegeerte. Hij promoveerde op onderzoek naar het gedrag van vloeistofdruppels in turbulente gasstromingen. De promotieplechtigheid vond plaats op de Technische Universiteit Delft.

Lees verder

FOM-programma moet meer vrouwen voor de fysica behouden

1999/2

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft een breed pakket aan maatregelen genomen om meer vrouwelijke natuurkundigen te behouden voor de Nederlandse fysica. Flexibiliteit en maatwerk staan daarbij voorop. Voor het zogeheten FOm/v Stimuleringsprogramma is in totaal vijf miljoen gulden beschikbaar.

Lees verder

Miljoeneninvestering voor Nijmeegs magnetenonderzoek

1999/1a

Het Hoge Magneetvelden Laboratorium van de Katholieke Universiteit Nijmegen gaat zijn faciliteit uitbreiden met twee nieuwe grote magneetinstallaties voor zowel de hoogst mogelijke continue als korte gepulste velden. Thans is het Nijmeegs laboratorium al een van de twee toonaangevende Europese magneetlaboratoria.Met de twee nieuwe magneten zal Nijmegen uitgroeien tot een uniek laboratorium op dit gebied in Europa. De kosten van het project, 40 miljoen gulden, worden gedragen door de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), die hiervoor geld heeft ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Ministerie van OC&W en de KUN. Tekening van deze overeenkomst vindt plaats op donderdag 14 januari te Nijmegen.

Lees verder

Elektronen als golfverschijnsel afgebeeld

1998/15


Dit is een gezamenlijk persbericht van de Technische Universiteit Delft en de Stichting FOM

Onderzoekers van het instituut DIMES van de Technische Universiteit Delft en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) hebben afbeeldingen gemaakt van het quantummechanische gedrag van elektronen in nanobuisjes van koolstof. Hoewel de quantummechanica in het moderne natuurkundige onderzoek van allesoverheersend belang is, zijn er niet veel experimenten waarin effecten van de quantummechanica rechtstreeks te zien zijn. De onderzoekers publiceren hun bevindingen op 1 januari aanstaande in het Amerikaanse weekblad Science.

Lees verder

Moleculen opslaan in buckyballen

1998/13

Buckyballen, holle voetbalvormige koolstofmoleculen, zijn heel geschikt om er andere moleculen in op te slaan. Niet alleen in de buckyballen zelf, zoals het meest voor de hand ligt, maar verrassend genoeg ook in de lege ruimtes tussen de opeengestapelde buckyballen. Dat blijkt uit werk van FOM-onderzoeker Iwan Holleman. Hij hoopt op 10 november aanstaande op zijn onderzoek te promoveren bij de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Lees verder

Goudatomen als kralen in een ketting

1998/12

Natuurkundigen van de Universiteit Leiden en de Stichting FOM hebben, samen met collega's uit Spanje, aangetoond dat het mogelijk is om een keten te vormen van individuele goudatomen. Hoewel het onderzoek bij lage temperaturen moet worden uitgevoerd, blijken de ketens zeer stabiel te zijn, laten ze zich eenvoudig verbuigen en zijn ze bestand tegen grote elektrische stromen. Hun bevindingen publiceren de onderzoekers op 22 oktober in het gezaghebbende wetenschapstijdschrift Nature.

Lees verder

Hoge-temperatuur supergeleiders blijven raadselachtig

1998/11

Bijna twaalf jaar geleden werd een groep materialen ontdekt die bij relatief hoge temperaturen zonder enige weerstand elektrische stroom geleiden. Deze zogeheten hoge-temperatuur supergeleiding lijkt daarom technologisch van groot belang. De eerste toepassingen van deze supergeleiders zijn er inmiddels, maar waarom deze materialen bij relatief hoge temperaturen supergeleidend zijn, is nog altijd niet begrepen. Een van de meest toonaangevende onderzoekers op dit gebied, de Amerikaan Philip W. Anderson, heeft onlangs een aantrekkelijk model opgesteld dat experimenteel kan worden getoetst. Een groep van Nederlandse, Amerikaanse en Russische onderzoekers heeft nu zo'n experiment uitgevoerd en de theorie op vrij spectaculaire manier onderuit gehaald. Zij publiceren hierover in het nummer van Nature van deze week.

Lees verder

Lawaai in kristallen onderzocht

1998/10

Als onze oren gevoelig waren voor superhoge trillingen, dan zouden we overal om ons heen uit vaste materialen lawaai horen komen. In kristallen treden door allerlei oorzaken geluidsgolven op. Die golven hebben een frequentie die ver boven het bereik van ultrageluid ligt; ze zijn voor het menselijk oor dus niet te horen. Met behulp van lasers kunnen onderzoekers naar wens in kristallen dergelijke geluidsgolven opwekken. De golven kunnen vervolgens zeer nauwkeurig met een andere laser worden aangetoond. FOM-onderzoeker dr. Danny Dieleman heeft nu met een laseropstelling die uniek is in de wereld, zeer smalle, zuivere bundels van geluidsgolven gemaakt en hun voortplanting in kristallen gevolgd. De uitkomsten blijken met klassieke natuurkunde heel goed verklaarbaar te zijn. Deze kennis biedt wellicht mogelijkheden voor nieuwe technieken om materialen te bestuderen.

Lees verder

Feestelijke sluiting van Nederlands enige tokamak

1998/09

Na tien jaar het hart van het Nederlandse experimentele onderzoek aan kernfusie te zijn geweest, sluit op 18 september het Rijnhuizen Tokamak 1) Project (RTP). Europarlementariër Dr. Elly Plooij-van Gorsel 2) (VVD) lost het laatste plasmaschot. In de wereldwijd unieke opstelling op het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein is onder meer aangetoond dat plasma, het ijle gas dat ontstaat bij miljoenen graden verhitting, als een ui is opgebouwd uit verschillende lagen. Sommige lagen houden de warmte goed vast, andere niet. Dankzij dit inzicht kunnen onderzoekers effectiever zoeken naar manieren om het warmteverlies te beperken, een cruciaal punt in het fusie-onderzoek.

Lees verder
Pagina binnen deze categorie: 1 2 3 173 174 175 176 177 178 van 178