NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/1999/07/07/stuiterende-atomen/

Geprint op :
27 juni 2019
12:23:45

Alles2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Op zoek naar chaos in atomen

1999/01

Promotie Kees Karremans, Vrije Universiteit, 18 mei 1999.
In atomaire systemen kan, in klassieke zin, chaos optreden. Doordat de elektronen beschreven worden als deeltjes die banen doorlopen, kan ook het fenomeen chaos worden gedefinieerd. Chaos is de extreme gevoeligheid van elektronenbanen voor beginomstandigheden. Conceptueel is deze benadering in de quantummechanica, waar de elektronen als golfverschijnsel worden beschreven, onmogelijk.

Lees verder

Licht opsluiten in een sponsachtig materiaal

1999/5

Onderzoekers van de Stichting FOM en de Universiteit Utrecht hebben een nieuw fotonisch materiaal gemaakt. Het gaat om poreus galliumfosfide. Het lijkt op een wanordelijke spons van luchtporiën. In een fotonisch materiaal kan licht van bepaalde golflengten zich heel slecht voortplanten. Daardoor zou men die materialen kunnen gebruiken om licht te manipuleren, bijvoorbeeld voor het maken van optische schakelingen. Het galliumfosfide kan worden gevuld met een vloeistof, waardoor het licht zich anders voortplant. Zo dient het materiaal ook als modelsysteem om dit gedrag van licht beter te onderzoeken en te begrijpen. De onderzoekers, Frank Schuurmans, in dienst van FOM werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam, en Daniël Vanmaekelbergh en Jao van de Lagemaat, beiden verbonden aan de Universiteit Utrecht, publiceren over hun onderzoek in het Amerikaanse weekblad Science van vandaag.

Lees verder

Op weg naar een nieuw type infraroodcamera

1999/4

Onderzoekers van het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam hebben een belangrijke stap gezet op weg naar een nieuw type infraroodcamera. Het hart van hun systeem is een gaslaagje dat ze kortstondig met een laser beschijnen, waardoor het zeer gevoelig wordt voor infraroodstraling. Daarbij hoeft het systeem niet te worden gekoeld. Het systeem gebruikt dus geen film, maar een gas om te belichten. De onderzoekers, dr. Marcel Drabbels1) en dr. Bart Noordam, hebben over hun vinding op 29 maart gepubliceerd in het Amerikaanse vaktijdschrift Applied Physics Letters.

Lees verder

FOM levert tweeduizendste doctor af

1999/3

Na 250 promoties in amper drie jaar, heeft gisteren, dinsdag 23 maart, de tweeduizendste promotie van een FOM-onderzoeker plaatsgevonden. Onderzoeker in kwestie is drs.ir. Bennie Mols, natuurkundig ingenieur en doctorandus in de wijsbegeerte. Hij promoveerde op onderzoek naar het gedrag van vloeistofdruppels in turbulente gasstromingen. De promotieplechtigheid vond plaats op de Technische Universiteit Delft.

Lees verder

FOM-programma moet meer vrouwen voor de fysica behouden

1999/2

De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) heeft een breed pakket aan maatregelen genomen om meer vrouwelijke natuurkundigen te behouden voor de Nederlandse fysica. Flexibiliteit en maatwerk staan daarbij voorop. Voor het zogeheten FOm/v Stimuleringsprogramma is in totaal vijf miljoen gulden beschikbaar.

Lees verder

Miljoeneninvestering voor Nijmeegs magnetenonderzoek

1999/1a

Het Hoge Magneetvelden Laboratorium van de Katholieke Universiteit Nijmegen gaat zijn faciliteit uitbreiden met twee nieuwe grote magneetinstallaties voor zowel de hoogst mogelijke continue als korte gepulste velden. Thans is het Nijmeegs laboratorium al een van de twee toonaangevende Europese magneetlaboratoria.Met de twee nieuwe magneten zal Nijmegen uitgroeien tot een uniek laboratorium op dit gebied in Europa. De kosten van het project, 40 miljoen gulden, worden gedragen door de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM), die hiervoor geld heeft ontvangen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), het Ministerie van OC&W en de KUN. Tekening van deze overeenkomst vindt plaats op donderdag 14 januari te Nijmegen.

Lees verder

Elektronen als golfverschijnsel afgebeeld

1998/15


Dit is een gezamenlijk persbericht van de Technische Universiteit Delft en de Stichting FOM

Onderzoekers van het instituut DIMES van de Technische Universiteit Delft en de Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) hebben afbeeldingen gemaakt van het quantummechanische gedrag van elektronen in nanobuisjes van koolstof. Hoewel de quantummechanica in het moderne natuurkundige onderzoek van allesoverheersend belang is, zijn er niet veel experimenten waarin effecten van de quantummechanica rechtstreeks te zien zijn. De onderzoekers publiceren hun bevindingen op 1 januari aanstaande in het Amerikaanse weekblad Science.

Lees verder

Moleculen opslaan in buckyballen

1998/13

Buckyballen, holle voetbalvormige koolstofmoleculen, zijn heel geschikt om er andere moleculen in op te slaan. Niet alleen in de buckyballen zelf, zoals het meest voor de hand ligt, maar verrassend genoeg ook in de lege ruimtes tussen de opeengestapelde buckyballen. Dat blijkt uit werk van FOM-onderzoeker Iwan Holleman. Hij hoopt op 10 november aanstaande op zijn onderzoek te promoveren bij de Katholieke Universiteit Nijmegen.

Lees verder

Goudatomen als kralen in een ketting

1998/12

Natuurkundigen van de Universiteit Leiden en de Stichting FOM hebben, samen met collega's uit Spanje, aangetoond dat het mogelijk is om een keten te vormen van individuele goudatomen. Hoewel het onderzoek bij lage temperaturen moet worden uitgevoerd, blijken de ketens zeer stabiel te zijn, laten ze zich eenvoudig verbuigen en zijn ze bestand tegen grote elektrische stromen. Hun bevindingen publiceren de onderzoekers op 22 oktober in het gezaghebbende wetenschapstijdschrift Nature.

Lees verder
Pagina binnen deze categorie: 1 2 3 173 174 175 176 177 178 van 178