NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nieuws/1999/01/21/fom-programma-moet-meer-vrouwen-voor-de-fysica-behouden/

Geprint op :
27 juni 2019
12:59:59

Alles2019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998

Hoge-temperatuur supergeleiders blijven raadselachtig

1998/11

Bijna twaalf jaar geleden werd een groep materialen ontdekt die bij relatief hoge temperaturen zonder enige weerstand elektrische stroom geleiden. Deze zogeheten hoge-temperatuur supergeleiding lijkt daarom technologisch van groot belang. De eerste toepassingen van deze supergeleiders zijn er inmiddels, maar waarom deze materialen bij relatief hoge temperaturen supergeleidend zijn, is nog altijd niet begrepen. Een van de meest toonaangevende onderzoekers op dit gebied, de Amerikaan Philip W. Anderson, heeft onlangs een aantrekkelijk model opgesteld dat experimenteel kan worden getoetst. Een groep van Nederlandse, Amerikaanse en Russische onderzoekers heeft nu zo'n experiment uitgevoerd en de theorie op vrij spectaculaire manier onderuit gehaald. Zij publiceren hierover in het nummer van Nature van deze week.

Lees verder

Lawaai in kristallen onderzocht

1998/10

Als onze oren gevoelig waren voor superhoge trillingen, dan zouden we overal om ons heen uit vaste materialen lawaai horen komen. In kristallen treden door allerlei oorzaken geluidsgolven op. Die golven hebben een frequentie die ver boven het bereik van ultrageluid ligt; ze zijn voor het menselijk oor dus niet te horen. Met behulp van lasers kunnen onderzoekers naar wens in kristallen dergelijke geluidsgolven opwekken. De golven kunnen vervolgens zeer nauwkeurig met een andere laser worden aangetoond. FOM-onderzoeker dr. Danny Dieleman heeft nu met een laseropstelling die uniek is in de wereld, zeer smalle, zuivere bundels van geluidsgolven gemaakt en hun voortplanting in kristallen gevolgd. De uitkomsten blijken met klassieke natuurkunde heel goed verklaarbaar te zijn. Deze kennis biedt wellicht mogelijkheden voor nieuwe technieken om materialen te bestuderen.

Lees verder

Feestelijke sluiting van Nederlands enige tokamak

1998/09

Na tien jaar het hart van het Nederlandse experimentele onderzoek aan kernfusie te zijn geweest, sluit op 18 september het Rijnhuizen Tokamak 1) Project (RTP). Europarlementariër Dr. Elly Plooij-van Gorsel 2) (VVD) lost het laatste plasmaschot. In de wereldwijd unieke opstelling op het FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen in Nieuwegein is onder meer aangetoond dat plasma, het ijle gas dat ontstaat bij miljoenen graden verhitting, als een ui is opgebouwd uit verschillende lagen. Sommige lagen houden de warmte goed vast, andere niet. Dankzij dit inzicht kunnen onderzoekers effectiever zoeken naar manieren om het warmteverlies te beperken, een cruciaal punt in het fusie-onderzoek.

Lees verder

'Luchtbolkristallen' ondoordringbaar voor licht

1998/08

Onderzoekers van de Stichting FOM en de Universiteit van Amsterdam zijn er in geslaagd een materiaal te maken dat vrijwel ondoordringbaar is voor licht van bepaalde kleuren. Het gaat om titaandioxide waarin minuscule bolletjes lucht geordend zijn als in een kristalrooster. Deze 'luchtbolkristallen' zijn een belangrijke stap vooruit naar een fundamenteel nieuwe manier om de voortplanting van licht te manipuleren. Uiteindelijk zouden zij kunnen fungeren als bouwstenen van een computer die schakelt met licht in plaats van elektriciteit. De resultaten van het onderzoek worden vrijdag 7 augustus gepubliceerd in Science.

Lees verder

Elektrische eigenschappen van afzonderlijke atomen onthuld

1998/07

Natuurkundigen van de Rijksuniversiteit Leiden en de Stichting FOM hebben, samen met collega's uit Spanje en Frankrijk, aangetoond dat de elektrische weerstand van afzonderlijke atomen wordt bepaald door de chemische eigenschappen van het betreffende atoom. Dit betekent dat elk soort atoom eigen specifieke elektrische eigenschappen heeft. Hun bevinding publiceren de onderzoekers op 9 juli in het gezaghebbende wetenschapstijdschrift Nature.

Lees verder

Stichting FOM en technologisch topinstituut NIMR gaan samenwerken in materiaalonderzoek

1998/06

De Stichting FOM en het Netherlands Institute for Metal Research (NIMR) in Delft gaan samenwerken in onderzoek aan materialen. Daartoe hebben beide organisaties besloten. FOM en NIMR steken beide één miljoen gulden per jaar in een onderzoekprogramma dat in het bijzonder kijkt naar het verband tussen veranderingen in de microstructuur van materialen en hun mechanische eigenschappen. De looptijd van het programma is acht jaar.

Lees verder

Ruwheid beloond

1998/05

Vandaag promoveerde aan de Rijksuniversiteit Leiden FOM-onderzoeker drs. Mischa Hoogeman op een onderzoek naar de ruwheid van oppervlakken op de schaal van afzonderlijke atomen. Dit onderzoek werd op 16 juni jongstleden in de Verenigde Staten bekroond met de prestigieuze Nottingham Prize. Deze prijs wordt jaarlijks toegekend voor het beste promotie-onderzoek in de oppervlaktefysica.

Lees verder

Licht uit silicium

1998/04

Ze zijn nog toekomstmuziek, chips waarin geschakeld wordt met licht, maar wereldwijd werken onderzoekers aan de realisering van dit idee. Eén weg is om het silicium, waaruit chips bestaan, zelf licht te laten produceren. Dat gaat alleen goed met heel kleine siliciumkristallen. De grootte van zo'n kristal bepaalt de kleur van het licht dat wordt opgewekt. FOM-onderzoeker Mark Brongersma, verbonden aan het FOM-Instituut voor Atoom- en Molecuulfysica (AMOLF) in Amsterdam, heeft nu een methode ontwikkeld om dergelijke kristallen in gewenste afmetingen te maken. Dat is een volgend stapje op weg naar de lichtchip. Op zijn onderzoek is hij op 15 juni gepromoveerd.

Lees verder

Schakelen met één enkel koolstofmolecuul

1998/03

Onderzoekers van de Stichting FOM en de Technische Universiteit Delft, verbonden aan het instituut DIMES/S, hebben een transistor gemaakt van één molecuul. Het molecuul is een zogeheten enkelwandige nanobuis van koolstof, een cilindervormige variant op de bekende buckybal. De schakeling werkt bij kamertemperatuur. De onderzoekers publiceren hun bevindingen in het nummer van het Engelse wetenschapstijdschrift Nature dat vandaag verschijnt.

Lees verder

Jacob Kistemaker Prijs 1998

1998/02

De Stichting FOM heeft de Jacob Kistemaker Prijs 1998 toegekend aan prof.dr. H.H. Brongersma (58), die als hoogleraar in de natuurkunde is verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TUE). Brongersma is tevens directeur van Calipso BV, een expertisecentrum op het gebied van oppervlakteanalyse bij de TUE. Hij krijgt de prijs, groot 25.000 gulden, voor de ontwikkeling van een techniek die Low Energy Ion Scattering heet.

Lees verder
Pagina binnen deze categorie: 1 2 3 174 175 176 177 178 van 178