Print deze pagina

Anw-compensatie (voor nabestaanden) vervalt: wat doet NWO?

De afgelopen weken is er in de media aandacht gevraagd voor de abrupte beëindiging van de Anw-compensatie. Dit is een aanvullende uitkering op een uitkering voor nabestaanden. Alle deelnemers aan de ABP-pensioenregeling hebben daarover afgelopen december een brief ontvangen. Graag lichten we toe wat NWO doet met het verval van de Anw-compensatie.

Wat is een ANW-compensatie

Wanneer je overlijdt, kunnen je partner en/of kinderen recht hebben op een wettelijke uitkering van de overheid. Dat is geregeld via de Algemene nabestaandenwet (Anw). Ontvangt je partner nog geen AOW? En ontvangt je partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering van de overheid? Dan vult ABP het nabestaandenpensioen in sommige situaties aan. We noemen dat een Anw-compensatie.

Reden voor afschaffing van de Anw-compensatie

De Anw-compensatiewordt afgeschaft omdat deze vanwege de complexiteit van de regeling niet goed meer door het ABP kon worden uitgevoerd. De afschaffing is onderdeel van een pakket aan maatregelen waarin ook een aantal verbeteringen in de pensioenregeling is opgenomen zoals een verbetering van het nabestaanden pensioen. De maatregelen zijn de uitkomst van de onderhandelingen daarover tussen de overheidswerkgevers en de vakbonden. Zij bepalen samen wat er in de pensioenregeling geregeld wordt. In de media is gezegd dat overheidswerkgevers een regeling voor het vervallen van de ANW compensatie zouden kunnen of moeten treffen.

Huidige stand van zaken

Het ABP heeft op verzoek van sociale partners besloten de ANW-compensatie nog tot 1 mei 2018 te laten voortbestaan. Werknemershouden dus tot 1 mei 2018 recht op Anw-compensatie volgens de oude voorwaarden. Voor mensen die voor 1 mei 2018 ongeneeslijk ziek zijn, geldt nog steeds een uitzondering. Zij zijn onverzekerbaar en hun partner kan ook na 1 mei in aanmerking komen voor Anw-compensatie.

Wat doet NWO?

Door de verschillende koepelorganisaties van overheidswerkgevers wordt  bezien of het wenselijk is een verzekering voor het vervallen van de ANW-compensatie aan te bieden.
Ook de Werkgeversvereniging Onderzoekinstellingen (WVOI), waarvan NWO lid is, denkt hierover na en heeft hierover overleg met andere overheidswerkgevers. 

Confidental Infomation