Print deze pagina

Definitief cao-akkoord

Op 6 maart hebben cao-partijen het op 4 februari 2020 gesloten onderhandelaarsakkoord over de nieuwe Cao-Onderzoekinstellingen 2020 omgezet in een definitief akkoord.

Over de uitwerking van een aantal van de afspraken uit dit akkoord in de tekst van de cao vindt tussen partijen nader overleg. De volledige cao-tekst zal uiterlijk 1 april aanstaande digitaal beschikbaar worden gesteld. Bij de salarisbetaling van april zal de salarisverhoging van 2,6 procent met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 worden uitbetaald.

In het bericht 'Onderhandelaarsakkoord cao' van 6 februari lees je meer over de gemaakte afspraken. 

Confidental Infomation