Print deze pagina

Maak optimaal gebruik van je verlofuren

In hoofdstuk 5 'Vakantie en verlof' van onze Cao-Onderzoekinstellingen (Cao-OI) staat dat een werknemer met een volledige arbeidsduur (38 uur) en een volledige werkweek (40 uur) per kalenderjaar recht heeft op 338 uur vakantieverlof met behoud van bezoldiging. De cao bepaalt dat je hiervan in de regel maximaal 80 verlofuren mag meenemen naar een volgend kalenderjaar.
NWO-I roept dan ook alle werknemers die nog veel verlofuren hebben staan op om deze op te maken of de niet gebruikte verlofuren uit te laten betalen. Als je toch meer dan 80 verlofuren overhoudt, maak dan maatwerkafspraken met je leidinggevende om de uren op te sparen voor een (toekomstige) aanpassing van werktijd.

Als je wilt weten hoeveel verlofuren je nog hebt staan, kun je dat opzoeken in de portal NWO-I People, mits je uiteraard je verlofopnames via dit systeem hebt doorgegeven. Als je instituut deze module niet in NWO-I People heeft, ga dan je verlofsaldo na via het verlofregistratiesysteem van je eigen instituut. Stel dat je nog heel veel verlofuren hebt, dan raden wij je aan om een van de onderstaande acties te ondernemen. Zo voorkomt NWO-I dat werknemers teveel verlofuren opbouwen.

Maak je verlofuren zoveel mogelijk op

Plan vrije dagen of een (langere) vakantie in, uiteraard in overleg met je leidinggevende. Binnen NWO-I wordt verwacht dat werknemers jaarlijks minimaal ruim drie weken verlof nemen. De reden hiervan is dat dit bijdraagt aan gezond blijven en met plezier je werk doen. En daar profiteer je niet alleen zelf van, maar ook NWO-I als werkgever.

Laat overtollige uren uitbetalen via AVOM

Werknemers kunnen ook een deel van hun verlof (jaarlijks maximaal 120 uur naar rato van je dienstverband) laten uitbetalen via AVOM: arbeidsvoorwaarden op maat. Heel veel werknemers doen dat. Je kunt je verzoek hiertoe indienen via de gebruikelijke weg die geldt binnen de locatie waar je werkzaam bent: NWO-I People (tabblad AVOM), het AVOM-formulier 1-2 of de procedure van je locatie/instituut. Kijk voor meer informatie onder AVOM op de NWO-I website (doel 2).

Spaar je verlof voor een (toekomstige) aanpassing van je werktijd via AVOM

In het kader van duurzame inzetbaarheid en een goede balans tussen werk en privéleven kunnen werknemers tijdelijk hun werktijd verminderen. Hiervoor kun je verlof sparen. Er moet vooraf wel een afspraak over gemaakt worden tussen jou en je leidinggevende. De voorwaarden die hiervoor gelden, kun je nalezen op AVOM-pagina op de NWO-I website (doel 7).

Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op. Werk je binnen een universitaire werkgroepen (BUW), dan kun je terecht bij Annette Bor. Werk je bij bureau NWO-I neem dan contact op met Eileen Samshuijzen. Als je werkzaam bent bij een instituut, neem dan contact op met je eigen P&O-adviseur.

 

Confidental Infomation