Print deze pagina

P&O-highlight: opleiding en professionele ontwikkeling

NWO-I vindt het belangrijk dat je als werknemer gedurende je hele loopbaan en in verschillende levensfases op een gekwalificeerde en gemotiveerde manier kunt werken. Professionele en persoonlijke ontwikkeling en opleiding is daarbij essentieel om aantrekkelijk te blijven voor je huidige en een eventuele toekomstige werkgever. En ontwikkeling is een voorwaarde om het werk leuk en uitdagend te houden. Ga daarom zelf aan de slag met je eigen ontwikkeling. NWO-I zal je daarin ondersteunen en faciliteren.

Duurzaam inzetbaar

NWO-I vindt het als werkgever belangrijk dat alle medewerkers op een gekwalificeerde en gemotiveerde manier hun werk kunnen doen én met plezier aan de slag gaan. Dit wordt ook wel 'duurzame inzetbaarheid' genoemd. Een van de speerpunten binnen duurzame inzetbaarheid is opleiding en ontwikkeling.

Opleidingsmogelijkheden

Als werknemer heb je recht op en soms ook de verplichting tot scholing. Je kunt hierbij denken aan het volgen van een opleiding, een training of een cursus. Een scholing kan zowel gericht zijn op een goede uitoefening van je huidige of een (aanwijsbaar) toekomstige functie bij NWO-I of in het kader van het vergroten van je inzetbaarheid bij NWO-I dan wel elders. Het volgen van cursussen en opleidingen wordt mogelijk gemaakt met kostenvergoedingen en studieverlof.

Een scholing zal je vaak volgen via een professioneel opleidingsinstituut. Daarnaast heeft NWO-I speciaal voor haar oio's, zowel oio's uit de universitaire werkgroepen (BUW) als oio's werkzaam bij bepaalde NWO-instituten, een serie gezamenlijke trainingen ontwikkeld. Het nieuwe programma voor 2021 is onlangs gepubliceerd op de NWO-I website. Vooralsnog vinden alle oio-trainingen online plaats. Sommige NWO-instituten hebben een eigen aanbod aan trainingen voor oio's.

Professionele ontwikkeling

Naast het volgen van scholing zijn er genoeg andere mogelijkheden om aan je professionele ontwikkeling op de lange termijn te werken. Een goede mogelijkheid is bijvoorbeeld het oppakken van een hele nieuwe taak of het uitruilen van een taak met een van je collega's.
Een andere manier om je te ontwikkelen is om tijdelijk buiten je eigen functie of op een andere afdeling te werken en zo jouw grenzen te verleggen. Daarmee kun je kennis en ervaring van anderen opdoen en jouw kennis en ervaring met andere collega's delen. Het opdoen van ervaring in andere organisatieonderdelen of organisaties kan bijvoorbeeld via een tijdelijke detachering worden ondersteund.

Bespreek de mogelijkheden met je leidinggevende

Je kunt zelf het initiatief nemen om een voorstel te doen hoe je je graag zou ontwikkelen, maar het voorstel kan ook van je leidinggevende komen. Afspraken hierover maak je vaak tijdens je functionerings- of beoordelingsgesprek, maar het kan ook op een ander moment. Ook heb je als werknemer eenmaal per vijf jaar recht op een professioneel loopbaanadvies.

Meer weten?

Meer informatie over scholing en professionele ontwikkeling vind je in hoofdstuk 6 van de cao. Op de NWO-I-website vind je ook meer informatie over opleiding en professionele ontwikkeling:

Als je vragen hebt, neem dan contact op met je eigen P&O-adviseur.

 

 

 

 

Confidental Infomation