Print deze pagina

Vergoeding onkosten voor thuiswerken tijdens de coronacrisis

NWO-I heeft na afspraken met de COR NWO besloten aan alle medewerkers met terugwerkende kracht per 1 juli 2020 een vergoeding uit te keren voor de kosten van thuiswerken tijdens de coronacrisis. Het gaat voor dit jaar om een bedrag van € 262,- netto op basis van fulltimedienstverband. Werk je in deeltijd en/of ben je ná 1 juli 2020 in dienst getreden, dan wordt dit bedrag herrekend naar rato van omvang en/of duur van je dienstverband. Uitbetaling vindt plaats bij de salarisbetaling van december 2020.

De vergoeding is gebaseerd op berekeningen van het Nationaal instituut voor budgetvoorlichting. Thuiswerken kost volgens die berekeningen gemiddeld € 2,- per dag. NWO neemt dit bedrag over op basis van 131 werkbare dagen in 2020.

2021: alleen op basis van declaratie

De betaling in december vindt automatisch plaats. Vanaf 1 januari 2021 kom je alleen in aanmerking voor de thuiswerkvergoeding op basis van declaratie. Hetzelfde geldt al voor reiskosten woon-werkverkeer voor medewerkers die om wat voor reden ook op hun werklocatie werken. Deze reiskostenvergoeding met eigen vervoer bedraagt tijdens de coronacrisis 19 cent per kilometer, over maximaal 30 kilometer enkele reis en met een maximum van € 170,- per maand. Reizen met het OV wordt volledig vergoed. Zowel de vergoeding voor kosten van thuiswerken als de reiskosten woon-werkverkeer moet je in het nieuwe jaar dus apart declareren.

De vergoeding voor onkosten van thuiswerken eindigt zodra medewerkers op basis van de richtlijnen vanuit het RIVM en het kabinet niet langer verplicht worden om zoveel mogelijk thuis te werken.

Thuiswerken in coronatijd

Sinds het uitbreken van de pandemie voorziet NWO-I in faciliteiten om thuiswerken zo goed mogelijk te laten verlopen. Zo is de ICT-infrastructuur aangepast en kunnen medewerkers op de meeste locaties voor het inrichten van hun thuiswerkplek noodzakelijke voorzieningen in bruikleen krijgen, zoals een bureaustoel, extra beeldscherm en toetsenbord. Leidinggevenden is gevraagd extra zorgzaam te zijn voor hun teamleden.

Met deze vergoeding voor de kosten van het thuiswerken wil NWO-I-medewerkers extra ondersteunen in deze lastige tijd. Heb je vragen over deze vergoeding of heb je andere vragen over het thuiswerken, neem dan zeker contact op met je eigen personeelsadviseur.

Confidental Infomation