Print deze pagina

NWO ondertekent Verklaring van Amsterdam tijdens LGBTIQ+ conferentie 'Differ(ent) kinds of energy'

Nicolette Ketelaar en Ana Solvelas da Silva (DIFFER) en Léon Ouwerkerk (CWI) over inclusiviteit

Op 18 november 2021 vond de online LGBTIQ+ conferentie 'Differ(ent) kinds of energy' plaats bij NWO-instituut DIFFER. Het event werd georganiseerd door Tech@Workplacepride in samenwerking met NWO en NWO-instituut DIFFER. Aan het eind van de dag ondertekende NWO-bestuurslid Margot Weijnen de 'Verklaring van Amsterdam' en daarmee committeert NWO zich aan een inclusieve bedrijfscultuur en integratie van LGBTIQ+* medewerkers.
Organisatoren Nicolette Ketelaar (P&O DIFFER), Ana Solvelas da Silva (PhD bij DIFFER) en Léon Ouwerkerk (P&O CWI en LGBTI+ coördinator bij NWO) vertellen over een aantal aspecten van inclusiviteit.
*LGBTIQ+: lesbians, gays, bisexuals, transgender, intersex persons, and questioning.

Verklaring van Amsterdam: voor een inclusieve werkplek

Met het ondertekenen van de Verklaring van Amsterdam wil NWO ervoor zorgen dat iedereen zich welkom voelt, zichzelf kan zijn en het beste uit zichzelf en uit teams kan halen. De verklaring is opgericht door Workplace Pride (WPP), een stichting die zich al tien jaar inzet voor inclusieve bedrijfsculturen door middel van bewustwording, monitoring, onderzoek, opleiding en het bouwen aan netwerken. NWO is al enkele jaren lid van Workplace Pride en organiseert regelmatig evenementen voor medewerkers die in het teken staan van kennisuitwisseling en netwerken. De ondertekening is een volgende stap om bakens te verzetten en patronen, structuren en processen te doorbreken. In de verklaring staan onder andere financiële afspraken, om per medewerker budget te blijven reserveren voor inclusie, en afspraken over interne maatregelen en monitoring. Het volledige nieuwsbericht vind je op de website van NWO-I. Kijk voor meer informatie ook op de website van Workplace Pride.

LGBTIQ+ conferentie 'Differ(ent) kinds of energy'

Elk jaar organiseert Tech@Workplacepride een evenement in een andere Nederlandse stad. Dit jaar vond de LGBTIQ+ conferentie 'Differ(ent) kinds of energy' plaats op 18 november bij NWO-instituut DIFFER in Eindhoven. Het centrale thema was duurzaamheid en energietransitie, en het belang van diversiteit voor deze missie. Vooraanstaande wetenschappers en mensen uit het bedrijfsleven gaven voor een lekenpubliek geschikte lezingen over ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energie, afgewisseld met verhalen en bespiegelingen over diversiteit. De sprekers kwamen zowel van binnen als van buiten de LGBTIQ+ gemeenschap. Een verslag van de conferentie vind je onderaan dit artikel. Op de WPP-website vind je ook een verslag van het event.

'Omarm het verschil' Interview met Nicolette Ketelaar, Ana Solvelas da Silva en Léon Ouwerkerk over inclusiviteit

Namens de NWO-instituten waren de volgende mensen betrokken bij de organisatie van de conferentie 'Differ(ent) kinds of energy' op 18 november 2021: Léon Ouwerkerk (P&O CWI en LHBTI+ coördinator voor heel NWO), Nicolette Ketelaar (P&O DIFFER) en Ana Solvelas da Silva (PhD bij DIFFER. In het interview 'Omarm het verschil' vertellen zij over een aantal aspecten van inclusiviteit: wat is bijvoorbeeld inclusiviteit, hoe ervaren zij de initiatieven van DIFFER om inclusief te zijn, en is het zo dat binnen de academische wereld de technologiewerkplaats achterloopt op het gebied van inclusiviteit? Het interview lees je op de DIFFER-website.

###

Terugblikken op WorkplacePride

"Het is erg jammer dat we jullie niet live kunnen verwelkomen vandaag, maar we zijn blij dat we alsnog dit belangrijke evenement online kunnen realiseren."
Met deze woorden werd het WorkplacePride event geopend door Léon Ouwerkerk, LHBTI+-coördinator van NWO.
Elk jaar wordt het evenement in een andere Nederlandse stad georganiseerd en deze keer was Eindhoven aan de beurt. De conferentie werd live uitgezonden vanaf het NWO-instituut DIFFER. Het thema tijdens deze bijeenkomst was inclusie van de LGBTI+-gemeenschap, duurzaamheid en de verbanden daartussen.

Na het welkomstwoord van Léon en Bianca Nijhof, kregen verschillende sprekers het woord. Een aantal deden hun verhaal fysiek vanuit de studio en een paar vanachter hun scherm thuis. Er werd gesproken over fusie- en hernieuwbare energie, diversificatie van ons energiesysteem en systeemintegratie. De onderwerpen pasten mooi in het programma, want tijdens de presentaties kwam naar voren dat ook in deze materie diversiteit belangrijk is. Onze moderne levensstijl met technologische behoeften kunnen alleen op die manier optimaal worden ondersteund.

Persoonlijk verhaal

Er werden ook persoonlijke verhalen gedeeld. Twee studenten van de TU/e Ari Sibiescu en Ave Ottens (zelf non binair en transgender) gaven uitleg over de verschillende vormen van genderidentiteit, genderexpressie en seksualiteit. Ze legden uit dat een volledig inclusieve maatschappij nog ver weg is voor de LHBTI+-gemeenschap. LHBTI+-studenten ervaren nog veel ongelijkheid in bijvoorbeeld gezondheidszorg en huisvesting. Voor Ari is een teamsport uitgesloten: "Alle teamsporten zijn ingedeeld in jongens- en meisjesteams, als non binair pas ik daar niet tussen". Ave vertelde over de worsteling hoe ze zich moet kleden tijdens formele bijeenkomsten: "Hoe formeler de gebeurtenis, hoe mannelijker de kleding voor vrouwen wordt. Het is lastig als je je daar niet comfortabel in voelt." Door hun ervaringen te delen hopen de studenten het bewustzijn te vergroten.

De middag werd afgesloten met een mooie speech van Margot Weijnen, lid van de RvB van NWO."‘Meer dan vijftig jaar geleden ging ik naar de middelbare school, het was een middelbare school voor alleen meisjes. Toen ik mijn studie aan de TU Delft begon, ontdekte ik ineens hoe het is om op te vallen in de massa. Opeens behoorde ik tot een minderheid, minder dan vijf procent van de studenten was vrouw. Sindsdien is er al veel verbeterd op het gebied van gendergelijkheid, maar we zijn er nog niet. Als werkgever hebben wij de verantwoordelijkheid voor een arbeidsveld dat representatief is voor de samenleving en dat is het zeker nog niet."

Verklaring van Amsterdam

Als kers op de taart tekende Margot de Verklaring van Amsterdam, om te onderstrepen dat NWO streeft naar een inclusieve organisatie en een gelijkwaardige maatschappij. NWO wil zorgen dat álle werknemers zich op hun gemak voelen op het werk. "Alleen dan kan iedereen zich focussen op hun talent en op hun doelen in de wetenschap. En nu: actie!"

Confidental Infomation