Print deze pagina

Zo helpt NWO collega's en onderzoekers uit Oekraïne en Rusland

In februari hebben alle wetenschappelijke instellingen van Nederland zich uitgesproken tegen de oorlogsacties tegen Oekraïne. Bij die gelegenheid en in de week erna zijn ook enkele sancties en hulpacties aangekondigd. Het heeft even geduurd voordat alle acties hun beslag kregen.
Hoewel de situatie rond de oorlog in Oekraïne dynamisch blijft, kunnen we inmiddels meer inzicht geven hoe NWO getroffen collega's uit Oekraïne en Rusland kan helpen. Ook zijn er maatregelen in voorbereiding voor gevluchte onderzoekers. Voor dat project werken we samen met tal van organisaties uit de wetenschappelijke wereld.

Maatregelen voor collega's van NWO

De afgelopen weken hebben we geïnventariseerd welke problemen onze collega's uit Oekraïne en uit Rusland ondervinden door het uitbreken van de oorlog.
De raad van bestuur heeft op 8 maart 1 miljoen euro vrijgemaakt voor noodhulp aan onder meer deze collega's. Het ziet er naar uit dat dit geld op korte termijn niet direct nodig is voor financiële hulp aan de circa 30 collega's met een Oekraïense of Russische achtergrond. Op dit moment gaat het vooral om  persoonlijk leed, zoals concentratieverlies, zorgen om familie, vrienden, collegae en om het vaderland. Op de iets langere termijn worden problemen voorzien rondom bijvoorbeeld contracten, visa en ondersteuning bij evacuatie en financieel verkeer.  

Initiatieven voor collega's van buiten NWO

De Nederlandse wetenschappelijke kennisinstellingen hebben in een gezamenlijke verklaring op 4 maart maatregelen afgekondigd als reactie op het oorlogsgeweld. In de weken daarna is er op initiatief van De Jonge Akademie van de KNAW nagedacht over maatregelen om naast de sancties ook gevluchte wetenschappers te kunnen helpen. Naar verwachting zal op 14 april bekendgemaakt worden hoe dat hulppakket er uitziet. NWO is ook betrokken bij dit initiatief en zal naar vermogen meewerken aan het bieden van een (tijdelijke) landingsplaats in de Nederlandse academische omgeving en aan het voortzetten van onderzoek door gevluchte wetenschappers. Als deze wetenschappers via NWO kunnen worden geholpen, NWO-I of NWO-D, dan kan ook daarvoor de 1 miljoen euro aan NWO-noodhulp worden ingezet.

Daarnaast zijn er binnen NWO-D en bij de instituten al enkele spontane hulpinitiatieven opgezet, zoals het inzamelen van goederen bij domein SGW en het sponsoren van een tweedehands ambulance door de collega's van ASTRON en JIVE-ERIC voor hun collega's uit de onderzoekssamenwerking in de Oekraïne. Voor dit soort spontane acties is veel waardering.
Er komt inmiddels af en toe ook een verzoek om hulp bij financiering van hulpacties die door medewerkers worden opgestart. In principe is het mogelijk om daarvoor ook een co-financieringsbijdrage  te vragen (50%-50% als uitgangspunt), tot een maximum van 50.000 euro voor alle initiatieven tezamen.

Confidental Infomation