Print deze pagina

Onderhandelaarsakkoord cao 2022-2023

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 5 juli 2022 een onderhandelaarsakkoord bereikt over een nieuwe cao Onderzoekinstellingen.

Hieronder de belangrijkste afspraken die zijn gemaakt:

  • De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.
  • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 augustus 2022 met 4 procent structureel verhoogd. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 augustus 2022 in dienst is een eenmalige uitkering van 1.050 euro bruto. Deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is in de periode 1 januari tot en met 31 juli 2022.
  • De bedragen in de salarisschalen worden per 1 januari 2023 structureel met 2 procent verhoogd.
  • Het cao-artikel 'Gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof' wordt verbeterd per 1 augustus 2022. Over de periode van 13 weken gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof tijdens het eerste levensjaar van het kind wordt 70 procent van de bezoldiging doorbetaald, waar dit voorheen 55 procent was.

De werknemersorganisaties gaan het onderhandelaarsakkoord met positief advies voorleggen aan hun leden en laten uiterlijk 21 juli weten of dit onderhandelaarsakkoord een definitief cao-akkoord is. Werkgevers leggen het onderhandelaarsakkoord voor aan hun besturen.

Klik hier voor de tekst van het onderhandelaarsakkoord.

Confidental Infomation