Print deze pagina

Definitief akkoord cao 2022-2023

Cao voor anderhalf jaar met 6 procent salarisverhoging definitief akkoord

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 21 juli 2022 het eerder bereikte onderhandelaarsakkoord over een nieuwe Cao Onderzoekinstellingen met 100 procent instemming van hun respectievelijke bestuurders en leden omgezet in een definitief cao-akkoord. De cao loopt van 1 januari 2022 tot en met 30 juni 2023.
De belangrijkste afspraken uit het akkoord zijn die over loon en uitbreiding betaald ouderschapsverlof.

Loonafspraken

Per 1 augustus 2022 gaan de salarissen met 4 procent omhoog.
Daarnaast ontvangt iedere werknemer, die op 1 augustus 2022 in dienst is, een eenmalige uitkering van 1.050 euro bruto. Deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is in de periode 1 januari tot en met 31 juli 2022.
Op 1 januari 2023 gaan de salarissen met 2 procent omhoog.

Uitbreiding betaald ouderschapsverlof

Per 1 augustus 2022 hebben alle werkende ouders recht op negen weken betaald ouderschapsverlof op basis van de nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof (Wbo). Die wet bepaalt dat iedere werkende ouder in het eerste levensjaar van het kind negen weken betaald ouderschapsverlof kan opnemen tegen 70 procent van het UWV-dagloon.
De cao onderzoekinstellingen kende al een regeling voor betaald ouderschapsverlof. Deze regeling wordt op basis van de nieuwe wet aangepast. Vanaf 1 augustus kunnen medewerkers 13 weken betaald ouderschapsverlof opnemen tegen 55 procent van het loon, als dit verlof wordt opgenomen voor de vierde verjaardag van het kind. Dit percentage wordt verhoogd naar 70 procent, als medewerkers deze weken in het eerste levensjaar opnemen. Overblijvende uren van de 13 betaalde weken kunnen na de eerste verjaardag van het kind alsnog tegen 55 procent van het salaris worden opgenomen, als deze uren worden opgenomen voordat het kind 4 jaar wordt.

Lees hier de tekst van het cao-akkoord.

Confidental Infomation