Print deze pagina

Akkoord nieuwe uitvoeringsregelingen 2023 - 2025

De afgelopen maanden hebben de onderhandeldelegaties van de COR en de werkgevers NWO en NWO-I hard gewerkt aan het overeenkomen van nieuwe uitvoeringsregelingen (UVR). Kernthema’s waren duurzaamheid, inflatie en diversiteit en inclusie.

In de formele overlegvergadering van de bestuurder met de COR van 21 februari 2023 zijn de nieuwe uitvoeringsregelingen definitief vastgesteld.

De looptijd van de nieuwe UVR 2023 - 2025 is van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025, met in 2024 een herijking van onder andere de vergoedingsbedragen.

De belangrijkste wijzigingen in de uitvoeringsregelingen zijn de volgende.

UVR 1 - Reiskosten woon-werkverkeer

Vergoeding eigen vervoer

  • Per 1 maart 2023 wordt de 'lage’ kilometervergoeding bij reizen met eigen vervoer verhoogd van € 0,09 naar € 0,10 per kilometer met een maximum per maand van € 90,00.
  • De 'hoge' kilometervergoeding wordt aangepast van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer met een maximum per maand van € 188,00.
  • Per 1 januari 2024 wordt de 'hoge' kilometervergoeding aangepast van € 0,21 naar € 0,23 per kilometer met een maximum per maand van € 206,00.
  • Medewerkers met locatiegebonden werkzaamheden komen eerder in aanmerking voor deze 'hoge' kilometervergoeding.

Vergoeding openbaar vervoer

  • NWO blijft de kosten van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer volledig vergoeden. Daarnaast kan per 1 maart 2023 de werknemer, die gebruik maakt van het openbaar vervoer voor werk, onder de voorwaarden van de NS-Business Card tevens gebruik maken van parkeren van de eigen fiets of auto bij het station op het traject woning naar opstapplaats, de ov-fiets en/of e-scooter op traject eindstation naar werklocatie.

UVR 2 - Dienstreizen binnen- en buitenland

  • De verhoging van de kilometervergoeding per 1 maart 2023 van € 0,09 naar € 0,10 én de uitbreiding vergoeding kosten parkeren en gebruik ov-fiets en e-scooter onder voorwaarden van de NS-Business Card gelden ook bij dienstreizen.
  • Om bij te dragen aan de duurzaamheidsambities van NWO is verder afgesproken dat alleen nog wordt gevlogen wanneer geoordeeld wordt dat aanwezigheid in het buitenland nodig is.

UVR 6 - Thuiswerkfaciliteiten

De regeling thuiswerkfaciliteiten is in de set UVR toegevoegd. De thuiswerkvergoeding wordt per 1 maart 2023 verhoogd van € 2,00 naar € 3,05 per thuiswerkdag.

UVR 8 - Stagiairs en vakantiewerkers

De stagevergoeding wordt gelijk getrokken voor alle opleidingsniveaus en vastgesteld op € 400,00 per maand. De geldende bepaling m.b.t. de wo-stagiair blijft hetzelfde: De wo-stagiair heeft geen recht op een stagevergoeding tenzij de stage past in het beleid van het organisatieonderdeel. In dit geval bedraagt de vergoeding maximaal € 400,00 per maand.

UVR 13: Regeling ongewenst gedrag

De regeling ongewenst gedrag is aangescherpt en uitgebreid.

Rouwprotocol

Voortvloeiend uit de cao-afspraak om een rouwprotocol in te voeren, is een leidraad overeengekomen en deze is als bijlage aan de UVR toegevoegd.

UVR 5 en UVR 7

Andere vergoedingen die zijn opgehoogd zijn de vergoedingen BHV (UVR 5) en de vergoeding voor verhuiskosten (UVR 7).

De volledige tekst van de UVR vind je onderaan deze pagina.

Confidental Infomation