Print deze pagina

Onderhandelingsresultaat cao 2023-2024

De WVOI en werknemersorganisaties FNV, CNV Onderwijs en AOb hebben op 6 juli 2023 een onderhandelingsresultaat bereikt over een nieuwe cao Onderzoekinstellingen.

De vorige cao (Cao-OI 2022-2023) liep af op 30 juni 2023. In deze cao was per 1 januari 2023 nog een structurele loonsverhoging van 2% afgesproken.

De nieuwe cao loopt van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2024 en de belangrijkste afspraken die voor deze cao zijn gemaakt zijn:

  • Per 1 september 2023 worden de lonen met 5% structureel verhoogd. Daarnaast ontvangt iedere werknemer die op 1 september 2023 in dienst is een eenmalige uitkering van 1.500 euro bruto, waarbij deze uitkering wordt berekend naar rato van de omvang van het dienstverband en het aantal maanden dat de werknemer in dienst is in de periode vanaf 1 januari 2023 tot 1 september 2023.
  • De lonen worden per 1 januari 2024 structureel met nog eens 2,25% verhoogd.
  • In de cao wordt opgenomen dat in beginsel bij structurele werkzaamheden na afloop van een eerste arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan.
  • De onderzoekinstellingen willen organisaties zijn waar iedereen zich thuis voelt. Ongeacht geslacht, cultuur, geloofsovertuiging, etniciteit, geaardheid, genderidentiteit of fysieke mogelijkheden. De cao kent diverse bepalingen die dit al ondersteunen. Om meer invulling aan dit thema te geven zijn afspraken gemaakt over de uitruil van drie feestdagen, verlof voor transitieproces, mantelzorgverlof waarbij de pensioenpremie wordt doorbetaald, betaald rouwverlof en verlofsparen voor sabbatical.

De werknemersorganisaties gaan het onderhandelingsresultaat met positief advies voorleggen aan hun leden en laten uiterlijk 28 juli weten of dit onderhandelingsresultaat wordt omgezet in een definitief cao-akkoord. Werkgevers leggen het onderhandelingsresultaat voor aan hun besturen.

De tekst van de Cao-OI 2022-2023 is nog beschikbaar op de WVOI-site. Zodra er een definitief akkoord is, zal deze tekst zo spoedig mogelijk door de tekst van de nieuwe cao worden vervangen.

Klik hier voor de tekst van het onderhandelingsresultaat.

Confidental Infomation