Print deze pagina

Internationale Vrouwendag bij NWO-I

Op 8 maart stonden we bij NWO-I stil bij Internationale Vrouwendag. Een dag die wereldwijd de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen viert en aandacht vraagt voor gendergelijkheid en vrouwenrechten.
Het is een dag om de bijdragen van vrouwen aan de samenleving te erkennen en te vieren, maar ook om bewustwording te creëren over de uitdagingen waarmee vrouwen wereldwijd nog steeds worden geconfronteerd. En om te streven naar gelijke kansen voor iedereen, ongeacht geslacht. Ook in de wetenschap.

Extra aandacht voor vrouwen in wetenschap is nodig

Bij de instituten en op het bureau van NWO-I werd aandacht gevraagd voor Internationale Vrouwendag. Zo kondigde ASTRON aan een database met vrouwelijke wetenschappers aan te gaan leggen voor gebruik door de media. Bij CWI vond een lunchbijeenkomst plaats voor vrouwelijke wetenschappers. NIOZ riep via sociale media op tot gendergelijkheid en inclusie. Op het bureau werden speciale vrouwendagchocolaatjes uitgedeeld.

Extra aandacht voor vrouwen in de wetenschap is nog steeds nodig. Uit de laatste cijfers van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren blijkt bijvoorbeeld dat net iets meer dan een kwart van de hoogleraren in Nederland een vrouw is. Het groeipercentage stokt. Over de hele organisatie bij NWO-I is het percentage vrouwelijke wetenschappers over alle schalen (inclusief oio's) per eind 2022 31 procent. In de hogere schalen (13 tot 18) is het percentage vrouwelijke wetenschappers een stuk lager, namelijk 19 procent.

Vrouwen+ werknemersnetwerk

NWO heeft een Vrouwen+ werknemersnetwerk. Doel van het netwerk is om bewustwording te creëren over de rol van vrouwen in de wetenschap en input te leveren voor het NWO-diversiteit & inclusiebeleid. Het netwerk kwam op 27 februari bijeen voor een panelgesprek. Panelleden Maricke Flierman (PhD, Nikhef), dr. Irene Viola (tenure-track onderzoeker, CWI), dr. Emilia Olsson (groepsleider, ARCNL) en Daphne Dekker (PhD, AMOLF) deelden hun persoonlijke ervaringen als vrouw in de wetenschap. Ze spraken onder andere over het behouden van een gezonde balans tussen werk en privé, culturele diversiteit, discriminatie op de werkvloer en de benodigdheden voor het creëren van een inclusieve werkomgeving. Het publiek deelde ook eigen ervaringen. Zo'n dertig collega's namen aan het panelgesprek deel.

Meer informatie en meedoen

Wil je mee weten over het diversiteit & inclusiebeleid van NWO-I, wil je je aansluiten bij het Vrouwen+ werknemersnetwerk of heb je interesse in het coördineren van het netwerk? Neem dan contact op met Judith Kreukels, projectleider D&I bij bureau NWO-I.
Je vindt ook meer informatie over D&I op deze website en op de websites van de instituten.

Confidental Infomation