NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksgebieden/algemene-informatie/

Geprint op :
17 december 2018
05:31:45

Voor de aansturing van de ontwikkelingen in de Nederlandse natuurkunde heeft de Raad van Bestuur van FOM het werkterrein van het natuurkundig onderzoek binnen het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) (destijds FOM) opgedeeld in zeven onderzoeksgebieden, ook wel subgebieden genoemd. De zeven onderzoeksgebieden zijn:

  • Subatomaire fysica
  • Nanofysica/-technologie
  • Gecondenseerde materie en optische fysica
  • Fysica van levensprocessen
  • Fusiefysica
  • Fenomenologische fysica
  • Overige fysica
  • Speerpunt funderend energieonderzoek

Daarnaast is funderend energieonderzoek een nieuw onderzoeksterrein dat verder uitgebouwd wordt.

Werkgemeenschapscommissies
Vier werkgemeenschapscommissies hebben eind 2013 voor hun subgebied een focusnotitie of een toekomstvisie geactualiseerd. Binnen deze subgebieden wil het ENW-domein (natuurkunde) vooral inzetten op onderzoekslijnen die in deze focusnotities zijn beschreven. Het gaat om Fenomenologische fysicaFysica van Levensprocessen, Nanofysica/-technologie en Gecondenseerde materie en optische fysica. Ook de focusnotities voor de subgebieden Subatomaire fysica en Fusiefysica zijn begin 2014 door FOM geactualiseerd.

In elk onderzoeksgebied voert het NWO-domein ENW een aantal programma's uit.

Meer informatie over elk van deze onderzoeksgebieden vindt u op de pagina's van het betreffende onderzoeksgebied. Meer informatie over de programma's vindt u onder Onderzoeksprogramma's.