NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksgebieden/comop/

Geprint op :
17 december 2018
19:58:39

COMOP onderzoek omvat een breed spectrum van fysische onderwerpen, van koude atomen, colloïden en organische-anorganische hybriden tot toepassingen gebaseerd op complexe heterostructuren. Het veld gebruikt een scala aan theoretische en experimentele technieken, waaronder krachtige lasersystemen en hoogstaande magneettechnologieën. COMOP is daarom verbonden aan geavanceerde technologische faciliteiten.

COMOP-onderzoek in Nederland
De focus van COMOP ligt op fundamenteel onderzoek en het verleggen van grenzen, op het gebied van instrumentatie, en door de realisatie van proof-of-principle modellen van nieuwe concepten. Er wordt verwacht dat deze stevige basis van fundamenteel onderzoek zal leiden tot technologische ontwikkelingen die een grote impact op de maatschappij zullen hebben, zoals op het gebied van informatietechnologie en energie.

In de COMOP-focusnotitie wordt de visie next-level, emergent functionalities through control of organization voor de komende tien jaar beschreven. Een grote ontwikkeling wordt voorzien in het controleren van emergent functionalities en materiaaleigenschappen. Dit is een direct gevolg van het hoge niveau van verfijning, precisie en betrouwbaarheid van de instrumenten waarover wetenschappelijk onderzoekers tegenwoordig kunnen beschikken.

Werkgemeenschapscommissie Gecondenseerde materie en optische fysica
Voor het subgebied Gecondenseerde materie en optische fysica (COMOP) is een adviescommissie ingesteld die het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) gevraagd en ongevraagd adviseert over voorstellen voor nieuwe programma's. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De Werkgemeenschapscommissie Gecondenseerde materie en optische fysica is als volgt samengesteld:
- prof.dr. J.-S. Caux (chair, UvA)
- prof.dr. R.A. Duine (UU)
- prof.dr. N.E. Hussey (RU)
- dr.ir. S.J. van der Molen (LEI)
- prof. dr. B. Noheda (RUG)
- prof. dr. R.H.H.G. van Roij (UU)
- prof. dr. P. Schall (UvA)
- prof. dr. ir. H.J.W. Zandvliet (UT)
secretaris: dr. F.C. Tabak

De volgende programma's worden tot dit subgebied gerekend.