NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksgebieden/fef/

Geprint op :
10 december 2018
22:56:09

Macroscopisch gedrag komt gewoonlijk voort uit de interactie, op meerdere tijd- en lengteschalen, tussen verschillende elementen die samen een geheel systeem vormen. Zo komt macroscopische biologische functionaliteit in weefsels voort  uit de koppeling van miljoenen cellen op verschillende niveaus. Doordat fenomenologische fysica zich richt op het macroscopische gedrag dat hieruit voortkomt, vormt het een brug tussen fundamentele microscopische fysische fenomenen en toegepaste macroscopische fysica. Onderzoek op dit gebied zou kunnen leiden tot innovaties die nodig zijn om een oplossing te vinden voor technologische en maatschappelijke problemen, zoals de toegenomen behoefte aan duurzame energie en materiaalcycli.

Fenomenologische fysica in Nederland
Fenomenologische fysica bestaat in Nederland uit de drie volgende kerndisciplines: Vloeistoffysica, Meso- en macroscopische fysica van materialen en Metrologie en instrumentatie. Het onderzoek in de vloeistofdynamica is georganiseerd binnen het J.M. Burgerscentrum, waarin 37 onderzoeksstoelen vertegenwoordigd zijn. Materiaalwetenschap is breed vertegenwoordigd op Nederlandse universiteiten, met 15 à 20 onderzoeksgroepen, die zich actief richten op meso- en macroscopische materiaaleigenschappen. Beide gemeenschappen hebben een uitstekende internationale reputatie. Onderzoek in optische metrologie en hoge resolutiemeetstandaarden is vooral geconcentreerd in de lasercentra bij VU, AMOLF en NMI, dat onderdeel is van TNO. Op alle drie de gebieden zijn nauwe banden met het bedrijfsleven aanwezig, waaronder grote spelers als ASML, Tata Steel, Shell, DSM en AkzoNobel.

Onderzoeksthema's
Vloeistoffysica

 • Complexe vloeistoffen
 • Micro- en nanofluidica
 • Turbulentie en geofysische stroming
 • Akoestiek en ultrageluid in vloeistoffen
 • Lage temperatuur plasmafysica

Meso- en macroscopische fysica van materialen

 • Materialen voor miniaturisatie
 • Samengestelde materialen
 • Biomaterialen
 • Frictie en tribologie
 • Synthese van materialen

Metrologie en instrumentatie

 • Optische meettechnieken
 • Medische instrumentatie voor klinische toepassingen

Het document 'FeF-toekomstvisie' (rechtsboven op deze pagina) bevat uitgebreide beschrijvingen van deze thema's.

Adviescommissie Fenomenologische fysica
Voor het subgebied Fenomenologische fysica is een adviescommissie aangesteld die het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (NWO) gevraagd en ongevraagd adviseert over voorstellen voor nieuwe programma's. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De adviescommissie, Werkgemeenschapscommissie Fenomenologische fysica geheten, is als volgt samengesteld:
- dr.ir. A.I. van Berkel (voorzitter a.i., Lux Research Inc.)
- dr. R. Badie (ASML)
- prof.dr. H.J.H. Clercx (TU/e)
- prof.dr. M.L. van Hecke (LEI)
- prof.dr. A.G.J.M. van Leeuwen (AMC)
- prof.dr. M.A. Loi (RUG)
- prof.dr. F.M. Mulder (TUD)
- prof.dr.ir. P.R. Onck (RUG)
- dr. A.M. Versluis (UT)
secretaris: dr.ir. P. Spijker

De volgende programma's worden tot dit subgebied gerekend.