NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksgebieden/fl/

Geprint op :
14 december 2018
10:31:18

Nog niet zo lang geleden is het mogelijk geworden om de interactie tussen complexe biologische moleculen te visualiseren, controleren en meten, zowel in een geïsoleerde vorm als in de celomgeving. Deze ontwikkelingen leidden tot dit nieuwe vakgebied, met nieuwe biofysische en biologische inzichten, en buitengewone experimentele en theoretische uitdagingen.

Fysica van levensprocessen in Nederland
Sinds 2000 geeft FOM speciale aandacht aan de Fysica van levensprocessen. Sindsdien is een bloeiende onderzoeksgemeenschap gegroeid met internationaal vooraanstaande groepen. Het subgebied focust op onderwerpen die geschikt zijn voor een bottum-up fysische benadering, met een duidelijke link naar de biologie en geneeskunde, van moleculaire tot de cellulaire schaal. Het subgebied richt zich op fundamentele biologische vragen, stimuleert de ontwikkeling en toepassing van experimentele apparatuur en theorieën waarmee nieuwe inzichten in de biologie verkregen kunnen worden.

Onderzoeksthema's
Onderzoek op moleculaire schaal

  • Dynamics of biomolecules and their interactions
  • Biomolecular assembly
  • Biomolecular networks

Onderzoek op cellulaire schaal

  • Cellular mechanosensing and transduction
  • Multi-stable states and dynamics of cells
  • Developmental biology

Voor meer informatie over deze onderzoeksthema's zie de FL focusnotitie (rechtsbovenaan deze pagina).

Werkgemeenschapscommissie Fysica van levensprocessen (FL)
Voor het subgebied Fysica van levensprocessen (FL) is een adviescommissie ingesteld die het Bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) gevraagd en ongevraagd adviseert over voorstellen voor nieuwe programma's. De commissie speelt tevens een rol in de bewaking van de voortgang van lopende programma's.

De adviescommissie, Werkgemeenschapscommissie Fysica van levensprocessen geheten, is als volgt samengesteld:
- prof.dr. C. Wyman (voorzitter, EUR)
- prof.dr. P.G. Bolhuis (UvA)
- prof.dr. M.M.A.E. Claessens (UT)
- prof.dr. R.J. Hamer (Unilever)
- prof.dr. C. Hoogenraad (UU)
- dr.ir. S.J.T. van Noort (LEI)
- prof.dr.ir. E.J.G. Peterman (VU)
- dr. C. Storm (TU/e)
- prof.dr.ir. S.J. Tans (AMOLF)
secretaris: dr.ir. D.M. Kool

De volgende programma's worden tot dit subgebied gerekend.