NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksgebieden/fuf/

Geprint op :
11 december 2018
17:26:22

Fusiefysica is een onderzoeksgebied waarin veel disciplines uit de fysica en technologie samen komen. Het onderzoek wordt gekenmerkt door omvangrijke internationale samenwerkingen, waarbij de meeste focus ligt op het internationale ITER project.

Fusiefysica
Het onderzoek in dit veld richt zich op het gedrag van hete plasma's opgesloten door magne­tische velden, met het doel om een fusiereactor te ontwikkelen. Binnen dit subgebied komen vele disciplines van de fysica en technologie bij elkaar. Het gebied wordt gekenmerkt door een brede internationale samenwerking, met de gezamenlijke ITER-project als de belangrijkste focus. Nederlandse wetenschappers hebben belangrijke bijdragen geleverd in een aantal gese­lecteerde onderzoeksgebieden, waarbij een positie van excellentie is opgebouwd door de jaren heen. De focus van het Nederlandse fusieonderzoek richt zich met name op de volgende gebieden:

  • geavanceerde controle van plasma profielen en magneto-hydrodynamische modes;
  • plasma-oppervlakte-interacties en materialen onderzoek;
  • computational science voor fusie;
  • fusie technologie (zoals remote handling en supergeleiders).

Onderzoeksthema's
Het Nederlandse fusiefysica programma draagt bij op een aantal specifieke onderzoeksgebieden waarin de afgelopen jaren een excellent positie is verkregen. Deze gebieden zijn:

  • Burn Control
    De controle over zelf-verwarmende fusieplasma's vergt ten eerste een stevige theoretische basis om het gedrag van het plasma te kunnen voorspellen; daarnaast zijn sensoren, aandrijfmechanismen en uiteindelijk een geïntegreerde controlestrategie essentieel.
  • Plasma Surface Interaction and Materials Research
    De uitstoot van energie, helium en andere onzuiverheden die in de fusiereactor geproduceerd worden via de materialen die op het plasma gericht zijn. Nieuwe materialen moeten worden gekarakteriseerd; materialen die de zware omstandigheden in de fusiereactor met grote stromen van neutrale deeltjes, neutronen en gamma's,  kunnen weerstaan,  en die niet leiden tot significante neerslag van tritium.

De volgende programma's worden tot dit subgebied worden gerekend.