NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksgebieden/saf/

Geprint op :
19 december 2018
15:22:45

Een breed scala aan fenomenen wordt in dit vakgebied bestudeerd, waaronder sterke, zwakke en elektromagnetische interacties, en de bijbehorende deeltjes (samen het Standaard Model genoemd). Het onderzoek draagt bij aan een begrip van de evolutie van het heelal, van de oerknal tot de huidige staat.

Onderzoek tot nu toe heeft laten zien dat het Standaard Model niet compleet is en er nog veel vragen open staan over: het ontstaan van materie, het bestaan van gravitatiegolven, donkere materie, de kwantumtheorie van de zwaartekracht en de ware aard van neutrino's.

Het vakgebied subatomaire fysica onderzoekt deze vragen. Hiervoor wordt onder andere de Large Hadron Collider (LHC) in CERN (Zwitserland) gebruikt; een deeltjesversneller waarmee onontdekte gebieden van de deeltjesfysica worden afgetast. Hiernaast vindt er onderzoek plaats op de grens tussen deeltjesfysica en astrofysica, een vakgebied dat de astrodeeltjesfysica wordt genoemd.

Subatomaire fysica in Nederland
Ontwikkelingen in de subatomaire fysica zijn mede afhankelijk van, maar stimuleren ook, ontwikkelingen in de theoretische fysica, deeltjesversneller technologie, deeltjesdetectie technologie en informatietechnologie.

 • Deeltjesfysica
  De spil van de subatomaire fysica in Nederland wordt gevormd door versnellerexperimenten, met een focus op experimenten met de LHC. De Nederlandse bijdrage aan zowel de LHC als aan de voorbereidingen voor de toekomstige versneller ILC worden gecoördineerd door Nikhef.
 • Astrodeeltjesfysica
  De astrodeeltjesfysica omvat onderzoek dat onze wetenschappelijke kijk op het heelal radicaal zou kunnen veranderen. Dit onderzoek omvat onder andere de aard van donkere materie en donkere energie, de bron van ultra-hoge energie kosmische straling, de structuur van het heelal op grote schaal, en het bestaan van gravitatiegolven. Sinds 2004 bundelen de Nederlandse astrodeeltjesfysica onderzoeksgroepen (de instituten ASTRON, KVI, Nikhef en SRON, en zes onderzoeksgroepen aan de universiteiten in Amsterdam (twee keer), Groningen, Leiden, Nijmegen en Utrecht) hun krachten en hebben zij een gezamenlijk langetermijnplan voor het onderzoek.
 • Theoretische fysica
  In de theoretische deeltjesfysica worden de onderliggende concepten van (astro)deeltjesfysica onderzocht. Aan de ene kant worden nieuwe concepten ontwikkeld op basis van experimentele resultaten, en aan de andere kant worden nieuwe theorieën ontwikkeld waarmee de experimentele verificatie geïnspireerd wordt.
 • Technologie
  Voor experimenten op het gebied van subatomaire fysica zijn state-of-the-art technologieën nodig op het gebied van deeltjesversnelling, deeltjesdetectie en informatieverwerking. Zulke experimenten, en de benodigde technologieën, kunnen alleen worden ontwikkeld en uitgevoerd in grote, internationale samenwerkingsverbanden. Daarom nemen onderzoekers uit de Nederlandse subatomaire fysica deel aan verscheidene grote samenwerkingsverbanden.

Contact/meer informatie

Voor meer informatie over (astro)deeltjesfysica en technologie kunt u contact opnemen met Job de Kleuver. Voor theoretische fysica kunt u contact opnemen met Mark Boneschanscher.

De volgende programma's worden tot dit subgebied worden gerekend.