NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/progs-algemene-info/

Geprint op :
19 december 2018
08:08:09

Circa 65 procent van het natuurkundig onderzoek binnen het ENW-domein Exacte en Natuurwetenschappen (ENW) wordt verricht binnen onderzoeksprogramma's. Het NWO-domein ENW onderscheidt haar onderzoeksprogramma's in twee categorieën. De eerste en grootste categorie bevat de zogeheten Vrije programma's. Voor de aansturing van de ontwikkelingen in de Nederlandse natuurkunde heeft het bestuur van het EWN-domein het werkterrein van de natuurkunde opgedeeld in zeven subgebieden. In elk subgebied wordt een aantal programma's uitgevoerd. De tweede categorie vormen de NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes (voorheen FOM IPPs). NWO voert deze programma's voor fundamenteel strategisch onderzoek uit samen met bedrijven en grote technologische instituten.

Het bestuur van het ENW-domein keurt programma's goed. Elk goedgekeurd programma kent een fact sheet waarop de wetenschappelijke vraagstelling/doelstelling, de looptijd en het toegekende budget zijn vastgelegd. Het bestuur van het ENW-domein kan een programma ook 'in ontwikkeling' nemen. Ten opzichte van deze programma's staat het bestuur positief. Het heeft er nog geen beslissing over genomen, bijvoorbeeld omdat er nog een internationale ex-ante evaluatie moet worden uitgevoerd. De programma's in ontwikkeling hebben ook een fact sheet, maar de financiële gegevens en dergelijke daarop zijn zeer tentatief. Als regel staat een NWO-programma onder leiding van een programmaleider. Het bestuur benoemt deze bij goedkeuring van het programma. De rol en positie van de programmaleider staan beschreven in het document bovenaan deze pagina (hierbij wordt het document gehanteerd dat destijds door FOM is opgesteld).

Onder de knoppen 'NWO Natuurkunde Industrial Partnership Programmes', 'NWO Natuurkunde Focusgroepen' en 'NWO Natuurkunde Vrije programma's vindt u meer informatie en de fact sheets van de programma's.