NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/a-string-theoretic-approach-to-cosmology-and-quantum-matter/

Geprint op :
14 december 2018
16:52:31

Centraal in het onderzoeksprogramma van Erik Verlinde (Universiteit van Amsterdam) en collega's staat de snaartheorie en in het bijzonder de vraag hoe deze theorie ingezet kan worden in de kosmologie en in onderzoek aan quantummaterie, en in het bijzonder voor hoge temperatuur supergeleiding. Door de steeds nauwkeurigere waarnemingen van het vroege heelal, en door recente doorbraken op theoretisch vlak is de verwachting ontstaan dat de snaartheorie binnen enkele jaren verklaringen zal geven voor experimenteel waargenomen fenomenen. In dit programma richten de onderzoekers zich op verschillende openstaande wetenschappelijke vragen, zowel over de kosmische achtergrondstraling als over onbegrepen toestanden van materie, waarop juist de snaartheorie als enige theorie een sluitend antwoord kan geven. Erik Verlinde: "Ik ben heel enthousiast over deze toekenning. Hierdoor is er een reële kans dat de volgende echte grote doorbraak, waarmee snaartheorie definitief zijn waarde zal bewijzen, in Nederland zal plaatsvinden."

titel van het programma:

A string theoretic approach to cosmology and quantum matter

leider van het programma:

Prof.dr. E.P. Verlinde, Universiteit van Amsterdam

deelnemende onderzoeksgroepen bij:

Universiteit van Amsterdam, Universiteit Utrecht, Rijksuniversiteit Groningen, Universiteit Leiden

looptijd:

2010 - 2014

budget:

M€ 2,2