NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/active-control-of-magneto-hydrodynamic-modes-in-burning-plasmas/

Geprint op :
10 december 2018
23:54:26

De eigenschappen van fusieplasma bij hoge temperaturen staan centraal in het programma dat een landelijk team onder leiding van Tony Donné (FOM-Instituut voor Plasmafysica Rijnhuizen) gaat uitvoeren. In het hete fusieplasma (150 miljoen graden), dat met behulp van sterke magneetvelden wordt opgesloten, kunnen gemakkelijk instabiliteiten optreden die de efficiëntie van de fusiereactor verlagen. Deze instabiliteiten hebben de neiging zichzelf te versterken. De onderzoekers gaan de uitdaging aan om het plasma te stabiliseren door het actief te beïnvloeden met microgolven. De verwachte kennis levert een cruciale bijdrage aan het bedrijf van ITER, de internationale fusiereactor die nu in aanbouw is. Tony Donné:
"Door bundeling van de in Nederland aanwezige kennis en expertise, kunnen we als relatief kleine speler in het internationale fusieonderzoek een belangrijke bijdrage geven aan de ontwikkeling van kernfusie als duurzame energiebron."

titel van het programma:

Active control of magneto-hydrodynamic modes in burning plasmas

leider van het programma:

dr. A.J.H. Donné, DIFFER

deelnemende onderzoeksgroepen bij:

DIFFER, CWI, Technische Universiteit Eindhoven

looptijd:

2010 - 2014

budget:

M€ 3,4