NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/barrieres-in-het-brein-de-moleculaire-fysica-van-leren-en-het-geheugen/

Geprint op :
17 december 2018
19:42:45

Receptoreiwitten in synapsen maken het contact tussen hersencellen mogelijk en spelen daardoor een cruciale rol bij leren en het geheugen. De basale, fysische processen die de sterkte van de contacten reguleren, zijn niet goed bekend. Doel van het nieuwe FOM-programma is het ontrafelen van deze fysische principes, met name de processen die zorgen voor de lokalisering van de receptoren in een zeer dynamische en ruimtelijk beperkte omgeving. Het onderzoek staat onder leiding van dr.ir. Erwin Peterman (VU) en vindt plaats aan de Vrije Universiteit, de Universiteit Utrecht, Universiteit Leiden en de Technische Universiteit Eindhoven.

Erwin Peterman:"Dit programma stelt ons in staat om dit fascinerende en complexe vraagstuk aan te pakken met een multidisciplinaire benadering: van theoretische fysica van zachte materie, via biofysica aan modelsystemen en cellen, tot neurobiologie."

titel van het programma:

Barriers in the brain: the molecular physics of learning and memory

leider van het programma:

Dr.ir. E.J.G. Peterman, VU

deelnemende onderzoeksgroepen bij:

UU, LEI, TU/e

looptijd:

2012-2016

budget:

M€ 1,8