NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/broken-mirrors-drifting-constants/

Geprint op :
14 december 2018
12:03:24

Nieuwe fundamentele fysische fenomenen, die verder gaan dan het Standaard Model van de natuurkunde, kunnen worden gedetecteerd in extreem nauwkeurige metingen aan deeltjes op atomaire schaal. Superstabiele lasers kunnen deze metingen verrichten, zowel aan atomen als aan kleine moleculen en ionen. Laserkoeling en elektromagnetische velden houden deeltjes onder controle tijdens de metingen. Met atoomklokken die tot op 15-cijfers nauwkeurig de tijd aangeven, gaan de onderzoekers op zoek naar tijdsvariatie van fundamentele natuurconstantes en naar breking van spiegelsymmetrie.

Onderdeel van het programma is ook het gebruik van een fiber-netwerk tussen de VU (Amsterdam) en het Kernfysisch Versneller Instituut (Groningen) waarmee ultrastabiele kloksignalen kunnen worden vergeleken. Programmaleider Wim Ubachs: "Deze fiber-link zal in de toekomst deel gaan uitmaken van een Europees precisie-netwerk. Dat zal niet alleen voor fundamentele natuurkunde gebruikt worden, maar ook voor nieuwe technologische toepassingen, bijvoorbeeld in de telecomsector. Het is goed dat we daaraan mee kunnen doen, en tegelijkertijd fundamenteel toponderzoek doen. Een mooie combinatie!" 

titel van het programma:

Broken mirrors and drifting constants - Ultra-precise investigations of fundamental symmetries and constants at the atomic scale

leider van het programma:

Prof.dr. W.M.G. Ubachs, VU
deelnemende onderzoeksgroepen bij:

VU, KVI

looptijd:

2011-2016

budget:

M€ 2,9