NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/de-singuliere-fysica-van-een-dimensionale-systemen/

Geprint op :
14 december 2018
16:19:51

In één- en twee-dimensionale (1D en 2D) elektronen systemen spelen elektron-elektron interacties een veel prominentere rol dan in een driedimensionaal (3D) systeem. Studies aan 2D elektron systemen zoals bijvoorbeeld grafeen, 2D elektronengassen en topologische isolatoren hebben al tot een groot aantal zeer interessante en intrigerende fenomenen geleid. De te verwachte eigenschappen van 1D elektronen systemen zijn, zo mogelijk, nog exotischer.

De meest in het oog springende voorspelling is dat het elektron in een 1D systeem opsplitst in twee quasideeltjes, één quasideeltje met alleen een spinkarakter (spinon) en één quasideeltje met alleen een ladingskarakter (holon). Recente experimentele ontwikkelingen maken het mogelijk om goed gedefinieerde 1D systemen te prepareren en te onderzoeken. Hiermee kunnen theoretische modellen getoetst worden. Programmaleider Harold Zandvliet reageert enthousiast: "Het begrip van 1D systemen in een gecoördineerde samenwerking tussen theorie en experiment kan met dit onderzoeksprogramma verder worden verdiept. Dat gaat interessante nieuwe fysica opleveren!"

titel van het programma:

The singular physics of 1D electrons

leider van het programma:

Prof.dr.ir. H.J.W. Zandvliet, UT
deelnemende onderzoeksgroepen bij:

UT, UvA, TU/e, TUD, LEI

looptijd:

2011-2016

budget:

M€ 2,3