NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/fysica-van-dna-processen-in-een-volgepakte-omgeving/

Geprint op :
10 december 2018
23:44:45

Alhoewel zogenaamde in vitro experimenten met gezuiverde eiwitten ons veel kunnen leren over het functioneren van eiwitsystemen, is het onduidelijk hoe deze concepten vertaald moeten worden naar de veel complexere omgeving in echte levende cellen. Dit is ook het geval bij crowding effecten, interacties tussen moleculen bij zeer hoge dichtheden. Het onderzoeksprogramma richt zich op het verklaren van de moleculaire fysica die ten grondslag ligt aan de effecten van crowding op eiwitten en hun interacties met DNA. Voor een fundamenteel begrip van deze effecten moeten de onderzoekers de kloof overbruggen tussen biofysische in vitro experimenten en studies van biologische processen in hun fysiologisch relevante omgeving.    

Programmaleider prof.dr. Antoine van Oijen (Zernike Instituut, RUG): "In dit programma bundelen we de krachten van een aantal toonaangevende biofysische onderzoeksgroepen. We zullen ons voornamelijk richten op de consequenties van crowding op eiwitten die interacteren met DNA, zowel de eiwitten die DNA kopiëren als vertalen. Op deze manier hopen we de effecten van driedimensionale én op DNA gebaseerde eendimensionale crowding te begrijpen. Meer kennis over de rol van de fysica in deze systemen zal direct vertaalbaar zijn naar tal van andere belangrijke biologische processen." 

Van Oijen werkt in dit programma nauw samen met Damen en Van Noort (LEI), Danelon, N.H. Dekker en Depken (TUD), Shimizu (FOM-instituut AMOLF) en Wuite (VU).

titel van het programma:

Crowd management: The physics of genome processing in complex environments

leider van het programma:

Prof.dr. A.M. van Oijen (RUG)

deelnemende onderzoeksgroepen bij:

LEI, TUD, FOM-instituut AMOLF, VU

looptijd:

2013-2017

budget:

M€ 2,4