NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/het-thylakoide-membraan/

Geprint op :
11 december 2018
17:05:44

Dit onderzoeksprogramma richt zich op nieuwe kennis over de structuur en dynamica van het thylakoïde membraan onder verschillende omstandigheden. Dit membraan speelt een essentiële rol in fotosynthese en is daarmee interessant voor onderzoek gericht op de opslag van zonne-energie voor duurzame energieproductie.

De uitdaging van dit programma zit in het ontrafelen van de moleculaire processen die ten grondslag liggen aan de snelle en efficiënte reactie van dit membraan op invloeden van buiten. Het membraan is extreem flexibel wat betreft de supramoleculaire organisatie en functionaliteit, met name als de lichtintensiteit varieert, zoals dat gedurende de dag van nature gebeurt. "Het schakelen voorkomt schade aan de cel door teveel licht en is essentieel voor het voortbestaan van de plant onder snel veranderende omstandigheden gedurende een dag", licht programmaleider Rienk van Grondelle verheugd toe. Met een combinatie van verschillende experimenten en kwantitatieve modellen zal dit programma een tipje van de sluier oplichten hoe deze processen op nanometer en micrometer schaal verlopen. 
 

titel van het programma:

The thylakoid membrane - a dynamic switch
leider van het programma:

Prof.dr. R. van Grondelle, VU
deelnemende onderzoeksgroepen bij:

VU, WUR, RuG, UU

looptijd:

2011-2015

budget:

M€ 2,6