NWO-I

NWO - Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek - print-logo

URL voor deze pagina :
https://www.nwo-i.nl/nwo-domein-enw/onderzoeksprogrammas/vrije-programmas/mechanosensing-and-mechanotransduction-by-cells/

Geprint op :
17 december 2018
20:58:04

Thomas Schmidt (Universiteit Leiden) richt zich met een multidisciplinair team op de processen waarmee cellen de mechanische eigenschappen van hun omgeving waarnemen en beïnvloeden, en op de karakteristieken van de afgegeven signalen. Cellen krijgen veel biochemische prikkels, maar blijken ook met mechanische prikkels meer te doen dan alleen waarnemen: zij oefenen zelf invloed op hun omgeving uit door bijvoorbeeld nieuw materiaal te maken of de omgeving door kracht te veranderen. Over deze mechanische koppeling van cellen met hun omgeving die pas recent werd aangetoond is erg weinig bekend. "Een helder natuurkundig begrip van de koppeling zal voor het veld van de Mechanobiology een grote/quantumstap zijn die uiteindelijk kan leiden tot gerichte differentiatie van stamcellen of nieuwe concepten in de bestrijding van metastasen. Ik ben heel verheugd dat wij met deze toekenning een leidende rol in het veld kunnen innemen", zegt Schmidt.

titel van het programma:

Mechanosensing and mechanotransduction by cells

leider van het programma:

Prof.dr. T. Schmidt, Universiteit Leiden

deelnemende onderzoeksgroepen bij:

Universiteit Leiden, AMOLF, Vrije Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven en Netherlands Institute for Neuroscience

looptijd:

2010 - 2015

budget:

M€ 3,4